maart

 

 

Let op: Eerste officiële bijeenkomst in de nieuwe locatie. De bijeenkomsten van de afdeling Nijmegen zijn per 5 maart elke eerste en derde dinsdag van de maand.
De bijeenkomsten worden gehouden in het verenigingsgebouw van Vincentius. Horstacker 1451 te Nijmegen.
De VERON clubavond. Aanvang: 20.00 uur tot 23.00 uur.

05 maart: Onderling QSO : Lezing. Rasberry PI als tranceiver.

19 maart: Tweede Huis Houdelijke Vergadering.  Hierin worden de ingediende VR voorstellen behandeld en de afgevaardigden van de afdeling voor de VR worden gekozen.

Indien u niet in de gelegenheid bent om deze vergadering bij te wonen kunt u via
onderstaande te downloaden machtigingsformulier iemand van uw keuze machtigen.

Machtiging Univers