Artikelen door Redactie

Knutselhoekje van Rob PA0RBI.

Rob PA0RBI toont enkele eenvoudige bouwprojecten voor de zendamateur. Deze staan voor u klaar in PDF format; – A: Een eenvoudige 160m antenne op zolder. – B: Compacte antenne voor de 80m en 160 m. – C: Een 40m Dipool op de slaapkamer. – D: Eenvoudig J-antenne zelfbouw project voor de 70cm band. – E: […]

Award application information

Since march 1978, the local branch Nijmegen A-35 of the VERON issues the Noviomagum Certificate. To obtain this wonderful certificate, a total of 10 HF points or 30 VHF / UHF / SHF points are required. Download the application form: Award Application Adjusted conditions on the occasion of 75 years of liberation from our region: […]

Award aanvraag informatie

Sinds maart 1978 beschikt de afdeling Nijmegen A-35 van de VERON over het Noviomagum Award. Voor het verkrijgen van dit prachtige certificaat zijn in totaal 10 HF punten of 30 VHF/UHF/SHF punten nodig. Download het aanvraagformulier: Award Application Aangepaste voorwaarden ter gelegenheid van 75 jarige bevrijding van onze regio: Omdat we iedereen de kans willen […]

Microfoon tijdens mobiel?

Gelezen op internet. Bron bij de redactie bekend. Der zijn wat meningsverschillen over wat nog wel of niet mag na de “uitbreiding van artikel 61a “ Ik dacht er goed aan te doen om deze vraag neer te leggen bij onze wetgever ..

special station Bombardement Nijmegen 2019

Brandgrens024. Op 22 februari 2019 is het 75 jaar geleden dat het stadshart van Nijmegen door Amerikaanse bommen werd verwoest. Het kostte bijna 800 mensen het leven en er vielen ook vele honderden gewonden. In dit bijzondere herdenkingsjaar hebben we extra stilgestaan bij die noodlottige 22 februari in 1944. Tegenwoordig is de grens van de […]

bouwprojekt PA0VVH

Volker heeft enige eenvoudige bouwprojecten voor de afdeling ontwikkelt. A: de Impulsreflectometer . B: de Impulsreflectometer modificatie . C: Een LC-meter. D: Een stappenverzwakker. A: https://a35.veron.nl/een-eenvoudige-impulsreflectometer/ B: https://a35.veron.nl/impulsreflectometrie-2/ C: https://a35.veron.nl/lc-meter/ D: https://a35.veron.nl/stappenverzwakker/      

Een eenvoudige impulsreflectometer.

Voor uitleg zie de sheets PDF :  Reflectometer Sheet Het schema PDF :                        Schematic Reflectometer 2 En de onderdelenlijst PDF:        Reflectometer Part List Via Clemens PE1PTX is een print te bestellen.  

bouwontwerp PE1MMP

Wim PE1MMP heeft voor zijn contest station een elevatie hoek meter ontwikkeld.: PDF: Mast Elevatie Meter Contr V:   Mast Elevatie Meter Contr V schema PDF: Schema:                         Schema software: ElevatieMeter ino:                           […]

Zelfbouw in A35 .

Voor de afdeling Nijmegen heeft Volker PA0VVH enkele bouwprojecten ontwikkeld. Deze zijn simpel tot goed te bouwen. Tijdens de afdelingsavonden worden de bouwers begeleid en kunnen vragen stellen. Ook worden, indien nodig, de bouwsels afgeregeld. Heeft u bouwprojecten, en wil deze met de afdelingen delen. Mail de webbeheerder. En hij samen met u uw eigen […]