Artikelen door Redactie

Antennebureau informatie

  “Alles over antennes”, een brochure van het Antenne bureau: antenne_info.pdf    Antenne Info “HF bandplan”: bandplan_hf.pdf    Bandplan Hf “HF bandplan NL”: bandplan-NLhf.pdf   Bandplan NL “Azimut locatorkaart” vanuit Nederland.  Azimutkaart001

Nieuwe elektra en gasmeters.

1090.27-12-2016. Door diverse netbeheerders, zoals netbeheerder Enexis, worden nieuwe Electra Meters geplaatst. Gegevensoverdracht bij digitale gas-, water- en elektriciteitsmeters. Veel onrust is ontstaan naar aanleiding van publicaties in diverse bladen over “slimme” energiemeters die Powerline Communication (PLC) technieken zouden gebruiken voor de overdracht van gegevens tussen meters en het energiebedrijf, met als mogelijk gevolg massale […]

Antenne problemen?

Heeft u antenne problemen ?? Naar aanleiding van de toezegging door het HB op de laatste VR ontvangt u hierbij een lijstje van advocaten die, voor zover bekend, sinds 2001 bijstand hebben verleend aan een radiozendamateur bij een antenneprobleem. Voor de goede orde: Het lijstje houdt geen aanbeveling in.

Hoogtekaart beschikbaar

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is vrij beschikbaar. Verschillende toepassingen komen daarmee in zicht. Open-databeleid De digitale kaart geeft tot op 5 centimeter nauwkeurig een 3D-beeld van maaiveld, gebouwen en begroeiing. De gegevens worden nu vooral gebruikt door waterschappen en Rijkswaterstaat voor het waterbeheer. De kaart of delen ervan zijn tot dusver beschikbaar geweest tegen […]

Gouden Speld – PA0TGA

Op de VERON bijeenkomst van de afdeling A-35 Nijmegen o vrijdag 17 november is door de algemeen voorzitter van de VERON Remy Denker PA3AGF aan Tonnie PA0TGA gouden speld uit gereikt. Tonnie is een  betrokken en bevlogen vrijwilligers waar de vereniging niet buiten kan. Wie kent in de UHF en hoger gemeenschap PA0TGA nu niet? Hij is […]

438.025 MHz – PI1NLB

Gennep, 21 oktober 2014 Er komt een nieuwe DMR-repeater in Gennep met de call PI1NLB. Deze zal opgesteld worden naast de bestaande UHF repeater PI2NLB en aansluiten op het Hytera-netwerk. De repeater wordt beheerd door Hans, PA3ETC. PI1NLB wordt de 18e DMR-repeater in Nederland. PI1NLB zal voor een goede dekking in Noord-Limburg, Oost Noord-Brabant en de stadsregio […]