Corona Protocol Afd-Nijmegen A35

VERON Afd. A-35 Nijmegen

Protocol voor de binnen activiteiten
Versie 2020-01
Datum 25-8-2020
Inhoud
Ten geleide
Algemene instructie

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus willen wij u informeren over het Hygiëne Protocol
dat wij hanteren tijdens uw bezoek aan onze Bijeenkomsten.

de afd. ledenVoor en aanwezigen in de ontmoetingszaal:
• Heeft u ziekteverschijnselen zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden) of koorts. Blijf thuis.
• Blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/ of benauwdheidsklachten.
• Houd anderhalf meter afstand tussen de andere leden voor en in het lokaal.
• Kom alleen naar de bijeenkomst.
• Een minderjarig kind en mensen die door een beperking begeleiding nodig hebben,
mogen naar het lokaal vergezeld worden door een volwassene.
• Was uw handen bij binnenkomst.
• Volg altijd de aanwijzingen van het bestuur.
• Betaal en haal het wisselgeld zelf in/uit de kas.

Gedragsinstructie voor bezoekers
Basisregels voor iedereen
Ten geleide
• Los van hetgeen in het protocol wordt beschreven doen we een beroep op ieders ‘gezond verstand’ om besmettingsrisico’s te voorkomen.
• Onderstaand protocol geldt voor alle binnen activiteiten die door de VERON A-35 worden georganiseerd in het Vincentius gebouw te Nijmegen
• Dit protocol is specifiek gericht op het houden van reguliere bijeenkomsten, lezingen en kennis uitwisselen voor zendamateurs in de binnenruimte met toepassing van de algemeen geldende regels op samenkomsten in openbare gebouwen c.q. culturele instellingen per 1 juli 2020.
• Er zijn geen vaste zitplaatsen. Daarbij moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden. Mensen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten.
• Het aantal zitplaatsen is gelimiteerd op 24 personen. Wissel niet van zitplaats.
• Goedkeuring door de gemeente is niet strikt noodzakelijk wanneer de richtlijnen in dit protocol onverminderd worden toegepast.
• Met onderstaand protocol wordt voldaan aan de RIVM-adviezen t.a.v. hygiëne en afstand

Algemene instructie
• Regels hangen aan de buitenkant van de ruimte waar de bijeenkomst plaats vindt.
• Instructie en regels worden per mail of schriftelijk voorafgaand aan de activiteit toegestuurd aan alle deelnemers en verdere betrokkenen. Afd. Bestuursleden van de VERON kunnen optreden als ‘protocolcontactpersonen’ voor vragen etc.
• Regels worden ook verspreid via de voor de VERON A-35 gebruikelijke interne communicatiesystemen (e-mail, whatsapp, facebook site en website).
• Om het maximaal aantal personen te bepalen dat tegelijkertijd in een ruimte aanwezig mogen zijn. Zijn de regels van de meest recente noodverordening van de bevoegde Veiligheidsregio gehanteerd. Hieruit is vastgesteld dat er niet meer dan 30 personen kunnen worden toegelaten.
• Houd afstand bij de Bar of plaats er een tafel voor, of vraag het afd bestuur dit te doen.
• Stel in alle toiletruimtes desinfecterende gel en papieren wegwerpdoekjes beschikbaar (of laat de beheerder van het gebouw dit doen). Handdoeken mogen niet in het toilet worden gebruikt.

• Omdat er geen looproutes mogelijk zijn is het afwenden van het hoofd bij elkaar passeren en niet onnodig veel praten in looproutes/gangen een oplossing
• De bestuursleden van de afd. A-35 zijn protocol-verantwoordelijken, met de bevoegdheid deelnemers aan te spreken en te corrigeren.

Gedragsinstructie voor bezoekers
• Houd je aan de instructies van de Rijksoverheid. De actuele instructies zijn steeds te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.
• De kern van die instructies van de Rijksoverheid is op het moment van schrijven van het protocol:
o algemeen:
 houd 1,5 meter afstand;
 schud geen handen;
 was de handen regelmatig met zeep of alcohol;
 hoest en nies in de elle boog;
 gebruik papieren zakdoekjes.
o blijf thuis als je zelf een van de volgende klachten hebt:
 neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging
 of iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
• Het is niet toegestaan tafels en stoelen te verplaatsen
• Wees aardig en respectvol voor elkaar, we moeten allemaal wennen aan deze nieuwe situatie. Geef elkaar ruimte om te wennen.
• Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het bestuur.