Procedure Morse-kwalificatie

Deze procedure is alleen van toepassing voor radiozendamateurs met een Nederlandse registratie voor F.

1. Aanvraag examen via het mailadres: morse-examen@vra.be

In de onderwerpregel van het mailbericht vermelden:
“Aanvraag morse examen ………(callsign)”

De volgende gegevens meesturen:
a. Naam en voornaam.
b. Radioroepnaam. (Callsign)
c. Adres, Postcode,Woonplaats. (Met daar achter de vermelding: NL)
d. E-mailadres.
e. Telefoonnummer en/of GSM-nummer. (Met internationale notatie, dus +31.. etc)
f. Geboortedatum.
g. Geboorteplaats.
h. Ingescand kopie identiteitsbewijs. (ID-kaart, paspoort, …..)
i. Ingescand A4-document Nederlandse F-registratie afgegeven door het Agentschap Telecom (Radio amateur station licence) of HAREC-certificaat.

De aanvrager zal hierop per mail worden geïnformeerd over de examenvoorwaarden, plaats en tijd.
NB: Een fotokopie van de documenten zoals genoemd onder h. en i. dient de kandidaat aan de examencommissie te overhandigen voor aanvang van het examen.

2. Indien de kandidaat is geslaagd zal deze na enkele weken op zijn huisadres via de post een officieel B.I.P.T. attest ontvangen.

3. Aanvraag om de morsekwalificatie toe te voegen aan de Nederlandse registratie via het e-mailadres: info@agentschaptelecom.nl 

In de onderwerpregel van het mailbericht vermelden:
“Verzoek toe te voegen aan dossier radiozendamateur………(callsign)”

De volgende gegevens meesturen:
a. Naam en voornaam.
b. Radioroepnaam. (Callsign)
c. Adres, Postcode,Woonplaats (Met daar achter de vermelding: NL)
d. E-mailadres.
e. Telefoonnummer en/of GSM-nummer. (Met internationale notatie, dus +31.. etc)
f. Ingescand B.I.P.T. attest.
g. Ingescand kopie identiteitsbewijs. (ID-kaart, paspoort, …..)
h. Ingescand A4-document Nederlandse F-registratie afgegeven door het Agentschap Telecom (Radio amateur station licence) of HAREC-certificaat.

Kunt u de gegevens niet elektronisch versturen, dan per post naar
Agentschap Telecom, afdeling Sprectrummangement-Veiligheid,
Postbus 450, 9700 AL Groningen.

Deze procedure is ontworpen door Gerard van Oosten, PA1GR.
Deze publicatie heeft hij vooraf afgestemd met alle betrokken instanties.

Aanvraagformulier Certificaat Amateurexamen NL