Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 29 november 2015, nr. WJZ/15162354, tot wijziging van de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 in verband met het toevoegen van frequentiespectrum voor radiozendamateurs.

zie voor meer info de onderstaande pdf:

Stcrt 2015 Gebruik Ether