Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet

In de Staatscourant van 13 december 2018 staat de nieuwe richtlijn strafvordering Telecommunicatiewet vermeld.
Deze gaat 01-01-2019 in.

zie voor meer info in de onderstaande PDF:

Stcrt 2018 Straf Telecom