Hoogtekaart beschikbaar

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is vrij beschikbaar. Verschillende toepassingen komen daarmee in zicht.

Open-databeleid
De digitale kaart geeft tot op 5 centimeter nauwkeurig een 3D-beeld van maaiveld, gebouwen en begroeiing. De gegevens worden nu vooral gebruikt door waterschappen en Rijkswaterstaat voor het waterbeheer. De kaart of delen ervan zijn tot dusver beschikbaar geweest tegen een (stevige) vergoeding. Door de gegevens nu zonder voorwaarden beschikbaar te stellen wil de overheid nu verder gestalte geven aan het open-databeleid, dat hergebruik moet stimuleren.

Lees meer