Silent Key: Nico PA0ACM

Na een kort ziekbed is Nico van Westen (PA0ACM) op 17 februari 2024 op 92-jarige leeftijd overleden. Nico werd geboren in Doesburg en werd na zijn studie filosofie, natuur- en scheikunde, en theologie in 1966 gewijd als priester. Het werkzame leven van Nico speelde zich af in Amsterdam, eerst als leraar aan het Ignatius College, vervolgens als technicus bij de Vrije Leergangen van de Vrije Universiteit en de Hogeschool Holland. Daarnaast gaf hij deskundig advies over geluidsinstallaties in kerken. In 2013 verhuisde hij naar het kloosterbejaardenoord in Nijmegen.
Ondanks zijn liefde voor techniek heeft Nico voor zover bekend nooit onze afdelingsactiviteiten bezocht.

Silent Key: Jan PF7JPL

Na een ziekbed van enkele weken, is op 10 november 2023, Jan Priem PF7JPL op 89 jarige leeftijd
overleden. Op 15 november hebben familie en vrienden afscheid van Jan genomen.
Jan is in het begin van zijn werkzame periode, via de maritieme omgeving, met CW in aanraking gekomen. Dat heeft hem tot op hoge leeftijd geboeid. Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, is CW de trigger geweest om zich in het radio zendamateurisme te gaan verdiepen. Dat resulteerde in het volgen van een Novice cursus met als resultaat zijn eerste call.
Als doorzetter ging Jan naar de volgende cursus en na hard werken resulteerde dat in zijn call PF7JPL.
Regelmatig heeft Jan de clubavonden bezocht waarbij hij vaak een van zijn vele zelfbouwobjecten meebracht. Vaak had hij een klein gereedschapstasje bij zich waar velen, zo nodig, even gebruik van konden maken.
Vooral het weer werkend maken van oude apparatuur boeide Jan enorm. Ook Packet radio en FT8 vielen onder zijn activiteiten. Op vele radio markten, velddagen en Amateur dagen was Jan aanwezig.

We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met zijn verlies.

Namens de leden en het bestuur van VERON A35 Nijmegen.
Secretaris, Jiri Wichern PG8W.

Silent Key: Din PA0DIN

Zaterdag 30 september 2023 is Din Hoogma (PA0DIN) overleden. Hij had de respectabele leeftijd van 86 jaar. Din zijn inzet voor de de Veron is onmiskenbaar. Hij was vele jaren afdelingsvoorzitter en nam plaats in het hoofdbestuur van de Veron. Ook was hij betrokken bij de internationale European CW Association. In 1983 werd hij daar als voorzitter gekozen. In februari 1983 trad Din toe tot de Old Timers Club. Tot aan zijn overlijden bekleedde hij de functie van secretaris bij de VHSC (Very High Speed Club). Een onderdeel binnen de Veron die de kunst van het uitzenden en ontvangen van zeer hoge snelheid telegrafie bevorderde.

Din zijn reis binnen de Veron begon met het luisternummer NL557. Maar hij legde zich niet alleen toe op het ontvangen. Hij behaalde zijn licentie en werd een ook als zendamateur actief lid. Zijn vermogen om moeiteloos meer dan 40 woorden per minuut in morsecode uit te zenden en te ontvangen was een prestatie die weinigen hem konden evenaren. Din was tot op hoge leeftijd bezoeker van de afdelingsbijeenkomsten.
Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte met dit grote verlies. Zijn afwezigheid zal diep worden gevoeld.

Silent key: Frans PA3CDN

Op 25 juli 2023 is Frans Gosen, PA3CDN, in het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis overleden. Frans was een radioamateur in hart en nieren en omarmde nagenoeg alle nieuwe ontwikkelingen binnen onze radiohobby. Wat was hij hier graag mee doorgegaan.
Frans is vele tientallen jaren trouw bezoeker geweest van de afdeling A35 Nijmegen. De laatste jarenechter liet zijn gezondheid te wensen over. Het werd voor Frans moeilijker om de clubavonden te bezoeken, maar zo eens in de zoveel tijd was hij toch weer aanwezig.
Frans was een fervent gebruiker van onze afdelingsbibliotheek. Alle beschikbare tijdschriften en publicaties moesten worden gelezen om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen op radiogebied. Ondanks zijn hoge leeftijd was hij goed op de hoogte van de in de loop der jaren geïntroduceerde digitale modes. Ze moesten dan ook allemaal in praktijk gebracht worden. Dat gaf natuurlijk de nodige uitdagingen. Hij heeft heel wat gepuzzeld om geluidskaarten en interfaces werkend te krijgen, maar opgeven was nooit een optie!
Jarenlang heeft Frans zich, buiten de radiohobby, ingezet voor de stichting “Nijmegen Blijft in Beeld”. Daar werkte hij als vrijwilliger aan één van de grootste particuliere filmcollecties over stad en omgeving in Nederland.
Tot het laatst toe bleef Frans de technologie omarmen. Zelfs zijn laatste dagen in het ziekenhuis moest hij van de hoed en de rand weten wat er rondom hem aan apparatuur stond en waar het voor diende.
Wij wensen de familie en nabestaanden veel sterkte toe.

Frans, PE0F.

Zondag 30 Juli kunt u tussen 16:00 en 17:00 afscheid van Frans nemen in uitvaartcentrum Maas & Waal, Koningsstraat 99 in Druten.
De uitvaart is in besloten kring.

Silent key: Martin PA0MJK

Donderdag 20 Juli is OM Martin Köppen, PA0MJK, lid van verdienste van de VERON, op 87 jarige leeftijd overleden. Alhoewel hij geen afdelingslid meer was, was hij bij vele van onze leden wel bekend.
Martin was nog altijd actief met DX QSO’s via digitale modus, bouwde aan z’n moonbounce station en was lid van de microgolfcontestgroep waar hij de laatste jaren vooral bijdroeg met z’n rover station. Helaas ging het, het laatste jaar moeizaam vanwege gezondheidsproblemen, maar om tot op zo’n hoge leeftijd nog met deze hobby bezig te zijn dwingt respect af.
Martin heeft zowel voor deze afdeling en de landelijke vereniging veel vrijwilligerstaken uitgevoerd. Hij heeft meermaals plaatsgenomen in het afdelingsbestuur en was lid van de zendexamencommissie waar hij aan de examenvragen werkte. Ook was hij voor vele radiovrienden binnen en buiten onze afdeling een bron van kennis en inspiratie.

Ik zal zijn wijze inzichten en hem ook als persoon erg missen.

Namens het bestuur van A35, Jiri Wichern, PG8W.

Silent key: Ronald PA3AYD

Op 18 februari 2023 is Ronald Gijselhart, PA3AYD radiovriend en buurman overleden. Ronald was een trouwe bezoeker van onze afdelingsavonden en evenementen. Door zijn ziekte werd het de laatste jaren moeilijk om de weg te vinden naar onze club. Dit nam niet weg dat wanneer ik op bezoek kwam de vraag steevast was: “hoe is het op de club?”. De interesse bleef.

Ronald was een echte verenigingsman, hij was dan ook niet alleen lid van de VERON maar ook van clubs en verenigingen zoals ‘DIG’, ‘Marine Funker’ en ‘MARAC’. En wat was hij trots op zijn QSL-kaarten verzameling die hij volledig gedigitaliseerd had. Een enorme klus van wel enkele duizenden kaarten. Ook zijn logboek dat van dag één was bijgehouden en later gedigitaliseerd werd, bevatte al zijn gemaakte verbindingen. Een verbinding die niet als gelogd teruggevonden kon worden en die ook niet voorzien was van een QSL kaart met bevestiging, kon in zijn ogen geen geldige verbinding zijn.

Trots was hij ook zijn verleden en zijn tijd in Papua Nieuw Guinea, een tijd waar hij mooie herinneringen aan had.

Als actief zendamateur was hij gebrand op 2 meter VHF-contesten. Deze sloeg hij nooit over. Buiten de wedstrijden was de DX-verbinding op VHF een passie. Jaren geleden zorgde hij ervoor dat hij de maand juni thuis in zijn shack kon doorbrengen. Geen van de sporadische E-openingen mocht gemist worden, het werk moest ervoor wijken. De kaart met ingekleurde locator vakjes in de nu lege shack is dan ook enorm.

Het geven van morse cursussen was voor Ronald een passie, maar er werd wel een ijzeren discipline van cursisten verwacht. Hij was wars van moderne morse keyers en Benchers. In zijn ogen kon alleen een Junker sleutel het enige juiste gereedschap zijn.

We zullen Ronald missen, PAPA ALFA 3 ALPHA YANKEE DOLLARS zoals hij vaak zijn roepletters uitsprak, is thuis op zijn eigen vertrouwde plek waar hij zoveel van hield, vredig ingeslapen.

Frans, PE0F.

 

PB0AEZ

Na een lang ziekbed en na een kortstondig verblijf in het Hospice Bethlehem is Jan van Beuningen, PBØAEZ, 30 november 2022 op 71 jarige overleden.
Jan, drager van de Gouden Speld, is lang een zeer actief lid van onze vereniging geweest en heeft lange tijd een bestuursfunctie vervuld binnen de afdeling A35 Nijmegen. Buiten zijn tweede hobby, het motorrijden, waren er evenementen zoals 50 jaar VERON, PSKOV, de Vossenjachten, JOTA’s in Mook en natuurlijk de herdenkingen van Operation Market Garden in Groesbeek waar Jan een van de voortrekkers was. Met zijn zendamateurvrienden is hij jarenlang naar Friedrichshafen getrokken; eerst met de trein en later met de camper en de motor.
Op de dag van zijn overlijden is Jan benoemd als lid in de Orde van Oranje Nassau. Helaas konden hem de versierselen die bij deze orde horen niet meer overhandigd worden.
In Jan missen we een bevlogen medeamateur die een open plek achter zal laten in onze vereniging. PBØAEZ, Altijd Een Zendamateur!

Ardo, PAØAVK.

 

PE1ITX

Op 18 mei 2022 is, na een lang ziekbed, overleden, onze goede vriend en lid van de afdeling Nijmegen

Louis Compagne – PE1ITX

Louis zal in familiaire kring gecremeerd worden.

We hebben in Louis een bijzonder mens verloren die liever gewoon was.
Zijn overlijden valt ons zwaar en wij wensen zijn naasten
veel sterkte bij dit verlies.

PB0AEZ, PE1IPV.

Op 30 juli 2020 werd ons medegedeeld het overlijden van
Aard Okkels PA3FNC Gouden Speld Drager.

Het bestuur en de leden van de afd. Nijmegen wensen zijn familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Op Vrijdag 15 mei 2020 is overleden, onze goede vriend en lid van de afdeling Nijmegen , Jacques van Zoest, NL 10635.

In Memoriam Jacques Van Zoest

 

Op 20 januari 2020 is op 41 jarige leeftijd, onverwacht overleden, onze goede vriend en lid van de afdeling Nijmegen

Theo Gerrits – PE1RXW

Theo had een brede interesse in de techniek en haalde in 1998 zijn C-licentie.
Hij was de initiatiefnemer van het ATV relaisstation PI6TV en bijzonder bedreven
in het uitdenken van oplossingen voor technische problemen.
Met zijn eigen bedrijf ‘madebytheo’ ontwikkelde hij waarnemingsapparatuur inclusief ontvangers en
implanteerbare mini-zenders ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.
Deze apparatuur werd gebruikt voor het vastleggen van het smeltgedrag van gletsjers,
het vastleggen van de activiteit van muizen en andere zoogdieren tot en
met het wereldwijd volgen van ganzen en andere trekvogels.
Vaak ontwierp Theo daar zelf ook de benodigde radioprotocollen en coderingen voor.

We hebben in Theo een bijzonder mens verloren die liever niet gewoon was.
Zijn overlijden valt ons zwaar en wij wensen zijn naasten en in het bijzonder zijn
twee jonge dochters veel sterkte bij dit verlies.

 

Namens leden en bestuur VERON afdeling A35 Nijmegen e.o.,
Tom Brinkman PA3HDR, & PE1RXS, PE1RXK.