Lindenholt leeft.

In de wijk Lindenholt wordt een 2 maandelijks info wijk krantje uitgegeven.

In het augustus 04-2019 nummer is een artikel verschenen over

de VERON Afdeling Nijmegen.

Het artikel is 2 pagina’s groot

als PDF te downloaden.

Ham Lindeholt 01

Ham Lindeholt 02

Microfoon tijdens mobiel?

Gelezen op internet.
Bron bij de redactie bekend.

Der zijn wat meningsverschillen over wat nog wel of niet mag na
de “uitbreiding van artikel 61a “
Ik dacht er goed aan te doen om deze vraag neer te leggen bij onze wetgever ..

Lees meer

Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 29 november 2015, nr. WJZ/15162354, tot wijziging van de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 in verband met het toevoegen van frequentiespectrum voor radiozendamateurs.

zie voor meer info de onderstaande pdf:

Stcrt 2015 Gebruik Ether

 

Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet

In de Staatscourant van 13 december 2018 staat de nieuwe richtlijn strafvordering Telecommunicatiewet vermeld.
Deze gaat 01-01-2019 in.

zie voor meer info in de onderstaande PDF:

Stcrt 2018 Straf Telecom

 

besluit tot wijziging van het reglement verkeersregels

Per 1 juli 2019 wijzigt het reglement verkeersregels voor het gebruik van elektronisch apparatuur.

Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon,
een tabletcomputer of een mediaspeler. De term ‘mobiel elektronisch apparaat’ is dus ruimer dan
de huidige term ‘mobiele telefoon’. Tabletcomputers, digitale foto- en videocamera’s, e-readers,
laptops, mobiele navigatieapparaten, mobiele televisies en mediaspelers met een video- of audiofunctie
vallen er in ieder geval onder.

voor meer info lees het reglement ( pdf format ):
Besluit Tot Wijziging Van Het Reglement