N-cursus

N-cursus vanaf januari 2024 weer van start

Vanaf dinsdag 16 januari 2024 gaat de nieuwe N-cursus van start. De docent is net als de vorige cursus Franc Grootjen (PA9RCF).

De cursus wordt vanaf 16 januari steeds de eerste en de derde dinsdag van de maand gegeven. De laatste bijeenkomst staat gepland op dinsdag 18 juni 2024. De bijeenkomsten beginnen  om 20:00 uur en duren tot 21:30 uur. De cursus wordt gehouden in zaal 3.1 van wijkcentrum Ark van Oost.

Iedereen die zich wil voorbereiden voor het N-examen, dus ook geïnteresseerden buiten de afdeling of de Veron, kunnen zich aanmelden bij Franc Grootjen (franc@me.com). De kosten voor nieuwe deelnemers bedraagt 20 euro.

Enquête Nederlandse Radioamateur

Onlangs hebben veel radiozendamateurs een mail ontvangen van ‘wat wil de amateur’. Op de website van afdeling Kennemerland (https://a20.veron.nl/vreemde-enquete/) staat een reactie die de mening van het bestuur van de afdeling Nijmegen uitstekend verwoord. Met toestemming is de tekst hieronder integraal weergegeven.

Vreemde enquête

Veel Nederlandse radiozendamateurs kregen eind oktober 2023 een email binnen over de ‘Enquête  Nederlandse Radioamateur’. Kreeg je geen bericht hierover kun je dit vinden op https://www.daru.nu en de enquête staat op https://watwildeamateur.nl . Onderwerpen van de enquête zijn de vermeende versnippering van de vertegenwoordiging van radiozendamateurs bij de overheden en het DQB onderbrengen in een ‘koepel’ o.i.d.

Versnippering?

Anders dan in het bericht wordt beweerd zijn er geen 70 maar 2 verenigingen die, nauw samenwerkend, ons vertegenwoordigen bij de overheid. Bij het regelmatig gehouden ‘Amateuroverleg’ (zie ook https://www.veron.nl/?s=amateuroverleg) zijn de  vertegenwoordigers van de VERON en de VRZA altijd aanwezig. Hiermee is dus ruim meer dan de helft van de Nederlandse radiozendamateurs direct betrokken bij dit belangrijke overleg via hun vereniging. Een derde club, de DARU dus, laat meestal verstek gaan bij deze gelegenheden.

Voor internationale zaken is de VERON de vereniging die de Nederlandse zendamateur vertegenwoordigt in de IARU. Dit is zo omdat bij deze internationale organisatie uit een land altijd maar één vertegenwoordigende vereniging mag zijn aangesloten. De VERON, als grootste club in Nederland, is de hiervoor aangewezen vereniging. Ook internationaal is er grote waardering voor de ter zake doende en enthousiaste inbreng vanuit Nederland.

Dutch QSL Bureau

Het Dutch QSL Bureau is een gezamenlijke dienstverlening van de VERON en de VRZA exclusief voor al hun leden. Al meer dan 50 jaar kunnen door alle leden van beide verenigingen via het DQB gratis de kaarten worden verzonden en ontvangen. De huidige organisatie van het DQB, zoals geregeld door de VERON en VRZA, is volledig transparant en functioneert naar tevredenheid.

Conclusie

De via de vraagstelling in de enquête gesuggereerde versnippering berust dus niet op de feiten! Het tegendeel blijkt waar. De VERON en de VRZA zetten zich gezamenlijk in voor alle, lid of niet, zendamateurs in Nederland. Ook de input vanuit de afdelingen, commissies en belangengroepen wordt, indien relevant, meegenomen naar het Amateuroverleg.

Waarom de organisatie van een op zich goed lopende dienstverlening als het DQB zou moeten worden veranderd is niet duidelijk. Mocht het in de toekomst toch nodig zijn wat te wijzigen kan dit gewoon binnen de verenigingen via de ledenvergaderingen worden besproken.

Kortom de vraagstelling in deze enquête blijkt nogal wat misleidend. Als je dus weet hoe de vertegenwoordiging van de radiozendamateurs naar de overheid in Nederland in werkelijkheid plaats vindt of je wilt wat veranderen aan een service vanuit de club, zoals het DQB, is de oplossing vrij duidelijk: “Wordt lid van de VERON (of VRZA)”.

Flauw

Wat flauw is dat de mensen achter deze dus overbodige enquête nergens aangeven vanuit welke vereniging of achtergrond zij opereren. Op de website van de DARU is wel een groot bericht geplaatst met reclame voor deze enquête.

Lezingen

November en december staan in het teken van lezingen

In november en december staan de afdelingsavonden in het teken van lezingen. Er zijn maar liefst 3 sprekers uitgenodigd om te komen vertellen over interessante onderwerpen.

Vrijdagavond 3 november is een lezing van Mans Jansen (PA0MBJ) over de X-Phase II.  Dit is een ‘QRM-killer’ met bijhorende actieve hulp-antenne. Die antenne wordt ingezet als ‘QRM-pickup-antenne’ en wordt aangesloten op de killer. Liefhebbers kunnen na afloop van de lezing een bouwpakket aangeschaffen.

LET OP: Deze lezing wordt verplaatst. Op vrijdag 17 november wordt een lezing gegeven over UHF en SHF Contesten door Rob Hardenberg (PE1ITR).
Rob is een autoriteit op het gebied van contesten en heeft jarenlange ervaring in deze fascinerende tak van onze hobby. Hij zal zijn uitgebreide kennis en passie voor deze frequentiebanden met ons delen en ons inzicht verschaffen in hoe we ons kunnen voorbereiden, deelnemen en excelleren in UHF en SHF contesten. Het maakt niet uit of je een doorgewinterde wedstrijddeelnemer bent of gewoon nieuwsgierig naar dit aspect van onze hobby. De lezing biedt voor iedereen iets waardevols.

Tijdens onze afdelingsavond op vrijdag 1 december 2023 geeft Jos Disselhorst (PA3ACJ) een lezing over de Spectrum Analyzer. Er wordt uitgelegd hoe de spectrum analyzer werkt met een tracking generator en hoe het kan worden gebruikt met het programma Elsie voor het ontwerpen van filters.

Alle lezingen zijn niet alleen interessant voor de ervaren techneut, maar zeker ook voor de leden met minder technische ervaring. Vooraf aanmelden is niet nodig. Het is wel belangrijk om op tijd aanwezig te zijn. Zoals gebruikelijk beginnen de afdelingsavonden in de Ark van Oost om 20:00 uur (ruimte 3.1). De lezingen beginnen om 20:15 uur.

N-cursus

N-cursus vanaf september weer van start

Vanaf dinsdag 5 september 2023 gaat de N-cursus weer van start die door Franc Grootjen (PA9RCF) wordt gegeven. De cursus begint om 20:00 uur en duurt tot 21:30 uur. Let op: de begintijd wijkt af van de starttijd voor de vakantie.  De cursus wordt gehouden in wijkcentrum Ark van Oost.

De cursusdata (altijd op dinsdag) en zaalnummers van de verschillende bijeenkomsten staan hierna vermeld: 5/9 (3.1), 19/9 (0.1), 17/10 (3.1), 31/10 (2.1), 21/11 (2.1), 5/12 (3.1), 19/12 (3.1). Op 3 oktober en 7 november is er dus geen cursus omdat er dan geen ruimte is in het wijkcentrum Ark van Oost.

Iedereen die zich wil voorbereiden voor het N-examen, dus ook geïnteresseerden buiten de afdeling of de Veron, kunnen zich aanmelden bij Franc Grootjen (franc@me.com). Als je voor de vakantie niet hebt deelgenomen, maar na de vakantie wel deel wil nemen dan is dat geen probleem. De kosten voor nieuwe deelnemers bedraagt 20 euro.

Morse

Zaterdag 6 april 2024* kan er weer morse-examen worden gedaan in België. Inmiddels zijn er een aantal enthousiaste amateurs uit onze afdeling die zich hebben voorgenomen om aan het examen deel te nemen. Om met elkaar te oefenen en ervaringen uit te wisselen is het plan om een aantal keren bij elkaar te komen in wijkcentrum Ark van Oost. De bijeenkomsten zijn op dinsdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur.

De data van de bijeenkomsten en zaalnummers staan hierna vermeld: 26/9 (2.1), 10/10 (2.1), 28/11 en  12/12 (3.1).
Als je van plan bent om mee te doen dan kun een bericht sturen aan Ron Oostveen (PE1HBE). Hij zal je dan toevoegen aan de Whatsapp-groep.
* datum onder voorbehoud