Welkom op de site van de VERON

afd. A-35 Nijmegen.

 

3 december lezing.

Op 3 december organiseert het bestuur een lezing over DMR.

17 december verkoopavond.

Leden kunnen hun overbodige spullen ter koop aanbieden.

Tip van leden.

De reparatie van de V2000 3 band antenne door PA0RBI.

Diamond V2000

Foto impressie PA75OMG

Druk op knop.

Een Artikel in de wijkkrant Lindenholt leeft.

Zie nieuws.