Welkom bij VERON afdeling 35, Nijmegen


Silent Key: Dirk Udo PA0DUO

Op 25 juni 2024 is Dirk Udo – PA0DUO op 88 jarige leeftijd overleden. Alhoewel hij de laatste jaren niet meer onze afdelingsbijeenkomsten bezocht was hij lange tijd een graag geziene en veelgeliefde radiozendamateur binnen onze afdeling. Ook zijn XYL, Gerry, was regelmatig bij de afdelingsactiviteiten betrokken. Werkzaam binnen Philips Nijmegen in applicatieonderzoek (audio chips, portable apparatuur) was hij medeontweper van het TAA300 audio IC. Technisch goed onderlegd en altijd bereid z’n kennis te delen.

Hij is een tijdje buiten beeld geweest na z’n verhuizing naar Groningen maar ook daar was hij enthousiast met de hobby bezig. Afdelingsvoorzitter van A27 kanaalstreek en eindelijk in de gelegenheid grote antennes te plaatsen. Maar na z’n pensionering verhuisde hij terug naar Ooij en werd weer lid van de afdeling. In die tijd heeft hij lang aan het afdelingsbestuur bijgedragen, voornamelijk als voorzitter. Hij was betrokken bij de organisatie van de afdelingsvossenjachten en lid van de ARDF. Ook was hij een fervent DX-er en contester waarbij hij nog op de watertoren in Leur verbindingen gemaakt heeft.

Namens de leden en het bestuur van VERON A35 Nijmegen,
Secretaris, Jiri Wichern PG8W.


N-cursus gaat verder, vanaf 3 september

3 september gaat de N-cursus weer verder onder de bezielende leiding van onze cursusdocent Franc Grootjen (PA9RCF).

De cursus wordt steeds de eerste en de derde dinsdag van de maand gegeven. De bijeenkomsten beginnen  om 20:00 uur en duren tot 21:30 uur. De cursus wordt gehouden in zaal 3.1 van wijkcentrum Ark van Oost.

Iedereen die zich wil voorbereiden voor het N-examen, dus ook geïnteresseerden buiten de afdeling of de Veron, kunnen zich aanmelden bij Franc Grootjen (franc@me.com). De kosten voor nieuwe deelnemers bedraagt 20 euro.


Afdelingsbijeenkomsten vanaf september

Het zomerreces is aangevangen. Vrijdag 6 september 2024 hervatten de afdelingsbijeenkomsten. Iedere eerste en derde vrijdag van de maand tussen 20:00 en 22:00 uur zijn er bijeenkomsten in de Ark van Oost in Nijmegen in zaal 3.1. Mensen die minder goed ter been zijn kunnen de ruimte met de lift bereiken.


Beeldverslag velddag 2024 staat online

Zaterdag 1 juni was er weer de jaarlijkse velddag bij Frans (PE0F). Chris (PE1NiB) heeft hiervan een leuk beeldverslag gemaakt dat te zien is op youtube.


Verloting nalatenschap Nico van Westen PA0ACM

Erfgenamen van Nico van Westen hebben ons benaderd met de vraag of we belangstelling hebben voor apparatuur en onderdelen uit de nalatenschap. Hierop heeft heeft het bestuur instemmend gereageerd. De spullen worden tijdens de afdelingsavond op vrijdag 7 juni verloot. De lijst met spullen en de ‘spelregels’ staan vermeld in een pfd-bestand dat hieronder is weergegeven.

Loting PA0ACM

De laatste dag dat je op kunt geven voor welke spullen je belangstelling hebt is 3 juni 2024.


Veldweekend 2024

Vanwege te weinig belangstelling zal er dit weekend door A35 geen afdelingsveldstation(s) ingericht worden specifiek voor het veldweekend. Er zal wel met de HF contestgroep bij Frans PE0F geëxperimenteerd worden met mobiele antennes en zenderopstellingen. Mocht je willen komen kijken dan ben je natuurlijk van harte welkom. Bel of stuur ff een whatsappje naar de secretaris (telefoonnummer is te vinden in alle officiële correspondentie vanuit A35, zoals de convocaties van de jaarvergaderingen) als je meer informatie wil.


Vrijdag 21 juni 2024: Lezing Bliksembeveiliging van antennesystemen

Over bliksembeveiliging van antennes gaan allerlei verhalen en meningen rond. Wat is waarheid en en wat is fictie?
Kreten kennen we allemaal wel. Directe inslag, nabije inslag. Wat is de beste aardpen  en hoe moet de bedrading lopen? Helpt een surgeprotector?
Hoe groot is  de kans dat onweer bij jou thuis inslaat?

Op 21 juni is er een lezing door een medewerker van Van der Heide (https://www.vanderheide.nl/). Hij is expert als het gaat om bliksembeveiliging. Na deze lezing kunt u feiten en fictie van elkaar scheiden.

De lezing wordt gehouden in de Ark van Oost en begint om 20:15 uur.


Morse

Zaterdag 6 april 2024* kan er weer morse-examen worden gedaan in België. Inmiddels zijn er een aantal enthousiaste amateurs uit onze afdeling die zich hebben voorgenomen om aan het examen deel te nemen. Om met elkaar te oefenen en ervaringen uit te wisselen is het plan om een aantal keren bij elkaar te komen in wijkcentrum Ark van Oost. De bijeenkomsten zijn op dinsdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur.

De data van de bijeenkomsten en zaalnummers staan hierna vermeld: 26/9 (2.1), 10/10 (2.1), 28/11 en  12/12 (3.1).
Als je van plan bent om mee te doen dan kun een bericht sturen aan Ron Oostveen (PE1HBE). Hij zal je dan toevoegen aan de Whatsapp-groep.
* datum onder voorbehoud

Meer actieve afdelingsleden gevraagd

Heb je ideeën over radioactiviteiten die je graag met mede-afdelingsleden wil organiseren? Laat het dan weten aan het bestuur. We helpen jullie graag met het opzetten ervan. Op dit moment zijn er al leden bezig met zelfbouwprojecten en een veldweekend later dit jaar. Verder zijn er groepen binnen regio 35 die zich bezighouden met HAMNet, microgolf contesten en zijn er verschillende rondes.
Wil je meer informatie of denk je iets bij te kunnen dragen bij deze activiteiten, dan kun je bij het bestuur om verdere gegevens vragen. Als je voor een bestaande activiteitengroep binnen regio 35 meer aandacht wil, vraag ons dan hierover een artikel of pagina toe te voegen aan deze website.

HF Contestgroep

Zie: HF contestgroep pagina.

QSL Manager

Op de derde vrijdag van de maand is tijdens de afdelingsavond de QSL manager aanwezig. Kijk altijd even in onze agenda of er op de avond een speciale activiteit is.

Rondes in onze regio

Regionale Koffieronde:

Elke zondagmorgen vanaf 11.00 uur tot 12.00 uur

Deze rondes volgt u via PI2NMG 145.750 MHz en via de live streams op de websites

Via het internet luistert u WebSDR :

PA3FUA:  http://gids.nl:8073

PE0F:  http://websdr.lowiessen.nl:8073

PI4TH: https://www.utwente.nl/