Antenne-installaties van HAM’s

20160420-407-547-835.

Geachte radiozendamateurs,

Het was u misschien al opgevallen: ook de antenne-installaties van radiozendamateurs zijn zichtbaar in het antenneregister.
Zendamateurs zijn sinds anderhalf jaar, net als veel vergunninghouders met antennes,
verplicht om de locatie(s) van hun antenne-installatie(s) in het Antenneregister aan te geven.
Deze wet is ingevoerd om burgers beter te kunnen informeren over de antennes in hun omgeving.

Het Agentschap Telecom verzoekt de zendamateurs die de coördinaten van hun antenne nog niet hebben aangeleverd,
dat alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Zie daarvoor deze oproep.

Met vriendelijke groeten.

Namens het Hoofdbestuur van de VERON,

Eric-Jan Wösten (PA3CEV)

Zie ook: https://www.agentschaptelecom.nl/sites/default/files/handleiding-registreren-coordinaten.pdf
https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2010/antenneregister-uitgebreid-met-meer-toepassingen

Factsheet Antenne-installaties van radio-zendamateurs

Het gebruik van de frequentieruimte door zendamateurs valt onder het recht van vrije meningsuiting. Daarom mogen woningcorporaties deze antennes niet verbieden. Wel moeten huurders voor plaatsing altijd toestemming vragen aan de corporatie. BOAN (Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Nederland) beschreef met Aedes de juridische kaders in het factsheet Corporaties en antenne-installaties van radiozendamateurs.

Tot een maximumhoogte van 5 meter boven dak of boven de grond, hebben zendamateurs voor hun antenne geen vergunning van de gemeente nodig, maar wel toestemming van de verhuurder. In de praktijk blijkt dat corporaties heel verschillende regels hanteren bij het plaatsen van antennes.

Het recht op vrije meningsuiting weegt zwaar bij belangenafweging, zo blijkt ook uit jurisprudentie. Wel kan dit recht beperkt worden als dit in strijd is met de belangen van omwonenden. Meer over de juridische status van zendamateurs en de regels rond hun antennes valt te lezen in het factsheet Corporaties en antenne-installaties van radiozendamateurs.

Download PDF: Corporaties En Antenne 02