QSL manager

De RQM of z’n vervanger, probeert tenminste aanwezig te zijn op de tweede afdelingsbijeenkomst iedere maand; dit is de derde vrijdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur.

Wij verwachten uw kaarten gesorteerd op alfabetische / lexicografische volgorde omdat het DQB dat ook weer van ons vraagt.
Indien QSL avond bezoek, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, dan is verzending van en naar uw adres mogelijk en af te spreken met de RQM. Hij zal U vragen om zelf-geadresseerde enveloppen en losse porto (s.v.p. niet op de enveloppe plakken) bij hem achter te laten.
Voorkom dat QSL hier eindeloos blijft liggen.

In principe mag de RQM van het DQB niet afgehaalde QSL kaarten, na één jaar, terugzenden naar de afzender met de vermelding: “geen interesse”.

De regionaal QSL Manager (RQM) Regio 35