Antenne problemen?

Heeft u antenne problemen ??

Naar aanleiding van de toezegging door het HB op de laatste VR ontvangt u hierbij een lijstje van advocaten die, voor zover bekend, sinds 2001 bijstand hebben verleend aan een radiozendamateur bij een antenneprobleem. Voor de goede orde: Het lijstje houdt geen aanbeveling in.

Het is geen uitgebreide lijst. Aan diverse amateurs is namelijk juridische bijstand verleend door een jurist van hun rechtsbijstandsverzekering en/of door PA0GMM. Ook zijn er amateurs die zich hebben laten bijstaan door een andere amateur of zelfstandig hebben gehandeld.

Bestuursrechtelijke procedures:

1) mr.B.F.Eblé, Nieuwe Gracht 76, 2011 NJ Haarlem., 023-5325950, info@eble.nl

2) mr.B.Korvemaker, De Boer & Egberts advocaten, Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden, 058-2941614.

3) mr.M.L.M.Stultiens, Dunsbergen Noteboom advocaten, Grote Markt 20-21, 4201 EB Gorinchem, 0183-631800.

4) mw.mr.M.D.Ubbink, Stellingwerf Van Beek & Drosten advocaten, M.H.Tromplaan 33-35, 7513 AB Enschede, 053-4800643, ubbink@sbd-advocaten.nl

Civiele procedures (conflicten met woningverhuurders):

1). mr.R.Scheltes, Advokatenkollektief Rotterdam, 010-4650966.

2) mr.C.C.A.Stallen, Fellenoord 130, 5611 ZB Eindhoven, 040-2668767.