Hoogtekaart beschikbaar

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is vrij beschikbaar. Verschillende toepassingen komen daarmee in zicht.

Open-databeleid
De digitale kaart geeft tot op 5 centimeter nauwkeurig een 3D-beeld van maaiveld, gebouwen en begroeiing. De gegevens worden nu vooral gebruikt door waterschappen en Rijkswaterstaat voor het waterbeheer. De kaart of delen ervan zijn tot dusver beschikbaar geweest tegen een (stevige) vergoeding. Door de gegevens nu zonder voorwaarden beschikbaar te stellen wil de overheid nu verder gestalte geven aan het open-databeleid, dat hergebruik moet stimuleren.

Zonnepanelen
“Voor gemeenten is het met dit bestand uitermate interessant om in samenwerking met burgers te kijken naar de mogelijkheden voor bijvoorbeeld duurzame energie”, zegt Rien Bout, beleidsadviseur open data bij het ministerie van I&M. Hij noemt de juiste plaatsing van zonnepanelen als voorbeeld. Een correct 3Dmodel van daken helpt om de mogelijke opbrengsten van die panelen te voorspellen. De Zonatlas gebruikt de gegevens overigens al op die manier in een aantal gemeenten, maar het inzetten van het huidige (AHN-2-)bestand is daarin een forse kostenfactor.

Serious games
Een andere toepassing is volgens Bout het gebruik door architecten en projetontwikkelaars. “Vaak moeten die een heleboel trucs uithalen om gebouwen in 3D te visualiseren. Met dit bestand kan het veel goedkoper.” Daarnaast ziet hij een dergelijke toepassing ook voor games-ontwikkelaars die hun spellen in een bestaande omgeving willen situeren. “Maar denk daarbij ook aan serious games voor bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling.

Het AHN-bestand zal beschikbaar zijn via de website van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Het betreft het bestand dat is samengesteld uit gegevens die tussen 2007 en 2012 zijn verzameld. De komende vijf jaar wordt in opdracht van provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat (I&M) het bestand geactualiseerd, met behulp van vliegtuigen en helicopters die op honderden meters hoogte overvliegen en met een laserstraal het oppervlak aftasten.

https://www.pdok.nl/