Nieuwe elektra en gasmeters.

1090.27-12-2016.

Door diverse netbeheerders, zoals netbeheerder Enexis, worden nieuwe Electra Meters geplaatst.

Gegevensoverdracht bij digitale gas-, water- en elektriciteitsmeters.

Veel onrust is ontstaan naar aanleiding van publicaties in diverse bladen over “slimme” energiemeters die Powerline Communication (PLC) technieken zouden gebruiken voor de overdracht van gegevens tussen meters en het energiebedrijf, met als mogelijk gevolg massale storing op de amateurbanden.

Overdrachtsmodes digitale energiemeters.
Onder de KNX standaard zijn de volgende overdrachtsmodes mogelijk :
-TP, Twisted pair, ( type 0 en type 1)
-PL, Powerline, 110 kHz, 1200 bits/s, 132 kHz, 2400 bits/s
-RF, Radio Frequency, 868 MHz, 38,4 kbits/s
-Ethernet, KNX over IP

Conclusie: Gebruik van de powerline techniek in “ Slimme” energiemeters met overdracht volgens de zgn. KNX standaard, er zal naar verwachting geen storing in de amateurbanden tot gevolg hebben.

(gehele artikel op : https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2008/10/PLC-en-slimme-energiemeters.pdf )

De monteur heeft echter een (1) type slimme meter bij zich.

Kijk dus uit.

Men kan een digitale “Domme” meter laten plaatsen, merk Kaifa. Deze meter kan niet op afstand worden uitgelezen en ook is er geen extra aansluiting voor aan te koppelen “speeltjes” .

Aanbevolen wordt om de meter direct na plaatsen te chekken of er storing gemeten wordt.

Navolgende “slimme” meters zijn door EMC commissie van de VERON getest en goed bevonden.

Ondertussen ook bij collega radiozendamateurs geplaatst en goed bevonden.

Hier wat types zoals Enexis die kan leveren.

Kamstrup Type: 382 JNTA https://www.enexis.nl/Documents/handleidingen/Kamstrup_ZABF_en_KA6U_code_2016-8087.pdf

Iskra Type: ME 382 / Iskra Type: MT 382
https://www.enexis.nl/Documents/handleidingen/ISKRA_KA6_en_ZBBD_code_2016-806.pdf

Kaifa Type: MA105C / Kaifa Type: MA304C
https://www.enexis.nl/Documents/handleidingen/IBM_Kaifa_E0025_en_E0026_code_2016-8085.pdf

Landis & Gyr Type: E350 ZCF1

Geadviseerd worden de meters van KAIFA MA105C en MA304C en LANDIS & GYR E350 in combinatie met G350 (slimme gasmeter) Echter Landis en Gyr E350 in combinatie met een UNIFLOW gasmeter type G4SRV (geen G4RV antenne!) zou wel behoorlijke storing veroorzaken.
Het plaatsen van de “slimme meters” ter vervanging van de analoge gaat in het hele land gebeuren. Eind 2020 moet elke woning voorzien zijn.
Je mag dus de ‘slimme meter” weigeren maar er wordt wel een digitale “domme” meter geplaatst. Deze kan dus niet op afstand worden uitgelezen.
De slimme meter wordt ca. 6x per jaar uitgelezen dit gaat via GSM kaartje in de meter. Ook storingsmelding wordt zo gerapporteerd.
Ook een geplaatste “slimme meter” kan op verzoek worden uitgezet voor het uitlezen.
Je moet dan zelf, indien gevraagd door stroomleverancier minstens 1x jaarlijks de meterstanden doorgeven.

Vrij naar :
VERON commissie EMC .
Ervaring Hans PA3ETC Gennep.