Augustus 2022

Geen afdelingsbijeenkomsten deze maand.

Beschermd: Martin – PA0MJM

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken:

Bandplan Amateur frequenties.

Hierbij het Bandplan Regio 1

voor de radio zendamateurs.

Donwload pdf file :  BANDPLAN AMATEUR.

 

Repeaters Nijmegen eo.

Roepletters

Locatie

Mode

Frequentie

Offset

Toon

PI2NMG Nijmegen FM 145.750   MHz -0.6 MHz geen
PI2NMG Nijmegen FM 430.312.5 MHz +1.6 MHz 77 Hz
PI2NMG Nijmegen DMR 438.312.5 MHz -7.6 MHz CC2
PI1GRB Groesbeek DMR 145.7125 MHz -0.6 MHz CC2
PI1GRB Groesbeek DMR 438.4125 MHz -7.6 MHz CC2
PI2NLB Heijen FM EchoLink 430.2000 MHz +1.6 MHz 71.9 Hz
PI1NLB Heijen DMR 438.0250 MHz -7.6 MHz CC1
Link naar RepeaterBook
Sinds zaterdag 22-11-2020 heeft de DMR repeater PI2NMG weer in Nijmegen stad zijn plek gevonden.
Vlak bij de HAN op een hoge toren.

repeater:                   PI2NMG / DMR
NrID:                         204640
Locatie:                     Nijmegen.
hardware:                 Motorola SLR5500
Status:                      Slot 1 & 2 linked
Master:                    BM2042
Frequentie detail
RX:                          438.3125 Mhz
Tx:                          430.7125 Mhz
shift:                     – 7.600 Mhz
CC:                          2

Dank aan de beheerders die ook enkele andere repeater in de regio beheren.

repeater                PI1GRB
NrID:                      204660
Locatie:                 Groesbeek.

repeater            PI7GRB-70
NrId:                    204661
Locatie:              Groesbeek.

repeater            PI3NMG
Locatie               Nijmegen.

 

Microfoon tijdens mobiel?

Gelezen op internet.
Bron bij de redactie bekend.

Der zijn wat meningsverschillen over wat nog wel of niet mag na
de “uitbreiding van artikel 61a “
Ik dacht er goed aan te doen om deze vraag neer te leggen bij onze wetgever ..

Lees meer

https://a35.veron.nl/een-eenvoudige-impulsreflectometer/

Volker heeft enige eenvoudige bouwprojecten voor de afdeling ontwikkelt.

A: de Impulsreflectometer .
B: de Impulsreflectometer modificatie .
C: Een LC-meter.
D: Een stappenverzwakker.

A: https://a35.veron.nl/een-eenvoudige-impulsreflectometer/

B: https://a35.veron.nl/impulsreflectometrie-2/

C: https://a35.veron.nl/lc-meter/

D: https://a35.veron.nl/stappenverzwakker/

 

 

 

Reflectometer Sheet

Voor uitleg zie de sheets PDF :  Reflectometer Sheet

Het schema PDF :                        Schematic Reflectometer 2

En de onderdelenlijst PDF:        Reflectometer Part List

Via Clemens PE1PTX is een print te bestellen.

 

Mast Elevatie Meter Contr V

Wim PE1MMP heeft voor zijn contest station een elevatie hoek meter ontwikkeld.:

PDF: Mast Elevatie Meter Contr V:   Mast Elevatie Meter Contr V

schema PDF: Schema:                         Schema

software:
ElevatieMeter ino:                               ElevatieMeter ino
ElevatieMeter :                                      ElevatieMeter

 

Lees meer

De” time domain reflectometer ”

om een wat breder inzetbaar apparaatje te maken.

zijn er wat modificaties toegevoegd.

Enkele opmerkingen:

Lees meer

Elevatie Meter

/*

Elevatie meting antenne mast.
Antenne mast verticaal = 0,0 graden,antenne mast voorwaarts maximaal = -90,0 graden en antenne mast achterwaarts maximaal = 90,0 graden..
Kalibratie nul punt met de variabele calibratie. ( begin waarde 70 )
Kalibratie 90 graden punt met de deelfactor in de regel met het kommentaar: correctie van de meetwaaarde ( begin waarde 180 )
De snelheid van de I2C bus verbinding is hier niet in te stellen!!
Weergave batterij spanning bij opstart gedurende 4 seconden.

16-4-2018 Werkende versie met display en calibratie
17-4-2018 Average berekening aangepast
21-4-2018 Graden teken samen gesteld..Programma delay naar 175 / Minimale batterij spanning kontrole.
26-4-2018 Versie melding bij opstart scherm.
27-8-2018 VVH versie: display 16.2 Minimaal spanning 4,60 volt

——– Hardware connections ——————-
LCD: DB7 pin 14 ==> Arduino D7
DB6 pin 13 ==> Arduino D8
DB5 pin 12 ==> Arduino D9
DB4 pin 11 ==> Arduino D10
E pin 6 ==> Arduino D11
RS pin 4 ==> Arduino D12

MPU 6050M connections:
SDA ==> A4
SCL ==> A5
INT ==> D2

*/

#include <LiquidCrystal.h> // include the library code:
#include<Wire.h>
const int MPU6050_addr=0x68;

int16_t AccX,AccY,AccZ,Temp,GyroX,GyroY,GyroZ;
int16_t Calibratie = 70; // Calibratie waarde (PE1MMP waarde = 70) (PA0VVH waarde = )

int PinWaardeVolt = A1; // Batterij spanning
int AkWaardeVolt = 0;
int Volt = 0 ;
int VoltUnits = 0;
int VoltDec = 0;

float Elevatie ;
float ElevAverage1 = 0; // Elevatie average 1
float ElevAverage2 = 0; // Elevatie average 2
float ElevAverage3 = 0; // Elevatie average 3
float ElevAverage4 = 0; // Elevatie average 4
float ElevAverage5 = 0; // Elevatie average 5
float ElevAverage6 = 0; // Elevatie average 6
float ElevAverage7 = 0; // Elevatie average 7
float ElevAverage8 = 0; // Elevatie average 8
float ElevAverage9 = 0; // Elevatie average 9
float ElevAverage10 = 0; // Elevatie average 10
float ElevOut = 0; // Elevatie average output

// Graden celsius teken samenstellen
byte Graden[8] =
{
B00111,
B00101,
B00111,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
};

// Batterij teken samenstellen
byte Batterij[8] =
{
B01111,
B01001,
B01001,
B01001,
B01011,
B01111,
B00110,
};

// LiquidCrystal lcd(RS, E, D4, D5, D6, D7);
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7);// initialize the library with the numbers of the interface pins

void setup(){
lcd.createChar(0,Graden);
lcd.createChar(1,Batterij);

Wire.begin();
Wire.beginTransmission(MPU6050_addr);
Wire.write(0x6B);
Wire.write(0);
Wire.endTransmission(true);
Serial.begin(9600);

lcd.begin(16,2); // set up the LCD’s number of columns and rows
DisplayVolt(); // Weergave batterij spanning bij opstart
lcd.setCursor (0,1); // positie 1 op Regel 2
lcd.print (“V 270818” );
delay(4000);

}

void loop(){
Wire.beginTransmission(MPU6050_addr);
Wire.write(0x3B);
Wire.endTransmission(false);
Wire.requestFrom(MPU6050_addr,14,true);
AccX=Wire.read()<<8|Wire.read();
AccY=Wire.read()<<8|Wire.read();
AccZ=Wire.read()<<8|Wire.read();
Temp=Wire.read()<<8|Wire.read();
GyroX=Wire.read()<<8|Wire.read();
GyroY=Wire.read()<<8|Wire.read();
GyroZ=Wire.read()<<8|Wire.read();

// Serial.print(“AccX = “); Serial.print(AccX);
// Serial.print(” || AccY = “); Serial.print(AccY);
// Serial.print(” || AccZ = “); Serial.print(AccZ);
// Serial.print(” || Temp = “); Serial.print(Temp/340.00+36.53);
// Serial.print(” || GyroX = “); Serial.print(GyroX);
// Serial.print(” || GyroY = “); Serial.print(GyroY);
// Serial.print(” || GyroZ = “); Serial.println(GyroZ);

Serial.print(” Elev=”); Serial.print(Elevatie);
Serial.print(” ElevOu=t”); Serial.print(ElevOut);
Serial.print(” El 1 = “); Serial.print(ElevAverage1);
Serial.print(” El 2 = “); Serial.print(ElevAverage2);
Serial.print(” El 3 = “); Serial.print(ElevAverage3);
Serial.print(” El 4 = “); Serial.print(ElevAverage4);
Serial.print(” El 5 = “); Serial.print(ElevAverage5);
Serial.print(” El 6 = “); Serial.print(ElevAverage6);
Serial.print(” El 7 = “); Serial.print(ElevAverage7);
Serial.print(” El 8 = “); Serial.print(ElevAverage8);
Serial.print(” El 9 = “); Serial.print(ElevAverage9);
Serial.print(” El 10 = “); Serial.println(ElevAverage10);

Elevatie = ((AccY + Calibratie) / 181 ) ; // verschaal en correctie de meetwaarde naar 0,0 en 90,9 graden
Average();
Datadisplay();
BatterMin();

delay(175);
}

void Datadisplay ()
{
lcd.setCursor (0,0); // Regel 1
lcd.print (“Elevatie”);
lcd.setCursor (0,1); // positie 1 op Regel 2
lcd.print (” “);
lcd.setCursor (0,1); // positie 1 op Regel 2
lcd.print ( ElevOut,1);
lcd.write(byte(0)); // display graden celsius teken
lcd.print (” “);

}

void Average () { // Schuif register 10 elevatie waarden

ElevAverage1 = ElevAverage2;
ElevAverage2 = ElevAverage3;
ElevAverage3 = ElevAverage4;
ElevAverage4 = ElevAverage5;
ElevAverage5 = ElevAverage6;
ElevAverage6 = ElevAverage7;
ElevAverage7 = ElevAverage8;
ElevAverage8 = ElevAverage9;
ElevAverage9 = ElevAverage10;
ElevAverage10 = Elevatie;
ElevOut = (( ElevAverage1 + ElevAverage2 + ElevAverage3 + ElevAverage4 + ElevAverage5 +
ElevAverage6 + ElevAverage7 + ElevAverage8 + ElevAverage9 + ElevAverage10) / 10);
}

void DisplayVolt()
{

// ———-Laad de ingang voor de spanning meting ——————-

AkWaardeVolt = analogRead(PinWaardeVolt );// Haal waarde analoge ingang op
Volt = ( AkWaardeVolt * 31 / 68 * 3); // 1024 eenheden naar 15,00 volt

// ———-Bepaal spanning waarden voor en achter de komma
VoltUnits = Volt / 100;
VoltDec = Volt % 100;

lcd.setCursor (0,0); // Regel 1
char buffer [17];
if (VoltDec < 10 ) // extra nul toevoegen achter de komma ?
{sprintf (buffer, “U= %2d,0%1d”,VoltUnits ,VoltDec );}
else
{sprintf (buffer, “U= %2d,%2d”,VoltUnits ,VoltDec );}
lcd.print (buffer);

}

void BatterMin()
{
AkWaardeVolt = analogRead(PinWaardeVolt );// Haal waarde analoge ingang op
Volt = ( AkWaardeVolt * 31 / 68 * 3); // 1024 eenheden naar 15,00 volt
if (Volt < 460) // 4,60 Volt minimaal spanning
{
lcd.setCursor (7,1); // positie 8 op regel 2
lcd.write(byte(1)); // display graden celsius teken}
}
}