Corona Protocol Afd-Nijmegen A35

VERON Afd. A-35 Nijmegen

Protocol voor de binnen activiteiten
Versie 2020-01
Datum 25-8-2020
Inhoud
Ten geleide
Algemene instructie

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus willen wij u informeren over het Hygiëne Protocol
dat wij hanteren tijdens uw bezoek aan onze Bijeenkomsten.

de afd. ledenVoor en aanwezigen in de ontmoetingszaal:
• Heeft u ziekteverschijnselen zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden) of koorts. Blijf thuis.
• Blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/ of benauwdheidsklachten.
• Houd anderhalf meter afstand tussen de andere leden voor en in het lokaal.
• Kom alleen naar de bijeenkomst.
• Een minderjarig kind en mensen die door een beperking begeleiding nodig hebben,
mogen naar het lokaal vergezeld worden door een volwassene.
• Was uw handen bij binnenkomst.
• Volg altijd de aanwijzingen van het bestuur.
• Betaal en haal het wisselgeld zelf in/uit de kas.

Gedragsinstructie voor bezoekers
Basisregels voor iedereen
Ten geleide
• Los van hetgeen in het protocol wordt beschreven doen we een beroep op ieders ‘gezond verstand’ om besmettingsrisico’s te voorkomen.
• Onderstaand protocol geldt voor alle binnen activiteiten die door de VERON A-35 worden georganiseerd in het Vincentius gebouw te Nijmegen
• Dit protocol is specifiek gericht op het houden van reguliere bijeenkomsten, lezingen en kennis uitwisselen voor zendamateurs in de binnenruimte met toepassing van de algemeen geldende regels op samenkomsten in openbare gebouwen c.q. culturele instellingen per 1 juli 2020.
• Er zijn geen vaste zitplaatsen. Daarbij moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden. Mensen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten.
• Het aantal zitplaatsen is gelimiteerd op 24 personen. Wissel niet van zitplaats.
• Goedkeuring door de gemeente is niet strikt noodzakelijk wanneer de richtlijnen in dit protocol onverminderd worden toegepast.
• Met onderstaand protocol wordt voldaan aan de RIVM-adviezen t.a.v. hygiëne en afstand

Algemene instructie
• Regels hangen aan de buitenkant van de ruimte waar de bijeenkomst plaats vindt.
• Instructie en regels worden per mail of schriftelijk voorafgaand aan de activiteit toegestuurd aan alle deelnemers en verdere betrokkenen. Afd. Bestuursleden van de VERON kunnen optreden als ‘protocolcontactpersonen’ voor vragen etc.
• Regels worden ook verspreid via de voor de VERON A-35 gebruikelijke interne communicatiesystemen (e-mail, whatsapp, facebook site en website).
• Om het maximaal aantal personen te bepalen dat tegelijkertijd in een ruimte aanwezig mogen zijn. Zijn de regels van de meest recente noodverordening van de bevoegde Veiligheidsregio gehanteerd. Hieruit is vastgesteld dat er niet meer dan 30 personen kunnen worden toegelaten.
• Houd afstand bij de Bar of plaats er een tafel voor, of vraag het afd bestuur dit te doen.
• Stel in alle toiletruimtes desinfecterende gel en papieren wegwerpdoekjes beschikbaar (of laat de beheerder van het gebouw dit doen). Handdoeken mogen niet in het toilet worden gebruikt.

• Omdat er geen looproutes mogelijk zijn is het afwenden van het hoofd bij elkaar passeren en niet onnodig veel praten in looproutes/gangen een oplossing
• De bestuursleden van de afd. A-35 zijn protocol-verantwoordelijken, met de bevoegdheid deelnemers aan te spreken en te corrigeren.

Gedragsinstructie voor bezoekers
• Houd je aan de instructies van de Rijksoverheid. De actuele instructies zijn steeds te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.
• De kern van die instructies van de Rijksoverheid is op het moment van schrijven van het protocol:
o algemeen:
 houd 1,5 meter afstand;
 schud geen handen;
 was de handen regelmatig met zeep of alcohol;
 hoest en nies in de elle boog;
 gebruik papieren zakdoekjes.
o blijf thuis als je zelf een van de volgende klachten hebt:
 neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging
 of iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
• Het is niet toegestaan tafels en stoelen te verplaatsen
• Wees aardig en respectvol voor elkaar, we moeten allemaal wennen aan deze nieuwe situatie. Geef elkaar ruimte om te wennen.
• Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het bestuur.

Contest – week resultaat A-35 Nijmegen

28 mei 2020.

Hallo Nijmegen

Hierbij het overzicht van de behaalde resultaten van de afdeling
Nijmegen in de VERON Contest Competitie over de afgelopen week en
het totaal aantal behaalde punten dit seizoen.
Mocht er in dit overzicht Uw opgave ontbreken, dan zijn de gegevens
nog niet via de website https://competitiemanager.veron.nl ontvangen.
Tevens is er een overzicht van de contesten voor de komende 14 dagen
opgenomen. Veel QSO’s toegewenst in de komende contesten !

Resultaat afdeling Nijmegen:
—————————-
PA0AWH EU PSK DX Contest 26 QSO’s en 1 Pnt.
———————————–
Week 26 QSO’s en 1 Pnt.
———————————–
Totaal 3897 QSO’s en 130 Pnt.
====================================

De belangrijkste contesten de komende 14 dagen:
———————————————–
Wednesday CW-contesten CW 27 May 17:00-19:59 UTC
RSGB 80m Club Championship CW CW 28 May 19:00-20:30 UTC
CQ WW WPX Contest CW CW 30/31 May 00:00-23:59 UTC
DigiFest DIGI 01/02 Jun 04:00-19:59 UTC (2x pauze)
LZ Open 20m Contest CW 01 Jun 08:00-11:59 UTC
Seanet Contest CW/SSB/01/02 Jun 12:00-11:59 UTC
VERON VHF velddagcontest CW/SSB 01/02 Jun 14:00-13:59 UTC
VERON Velddagcontest CW CW 01/02 Jun 15:00-14:59 UTC
REF VHF ChdF CW/SSB 01/02 Jun 14:00-13:59 UTC
DKARS Contest CW/SSB 01/02 Jun 15:00-14:59 UTC
OK1WC memorial contest CW/SSB 03 Jun 16:30-17:29 UTC
RSGB 80m Club Championship DIGI 04 Jun 19:00-20:29 UTC
DAC 144 MHz CW/SSB 04 Jun 17:00-21:00 UTC
DIG Kurzkontest CW 05 Jun 18:30-19:30 UTC
Wednesday CW-contesten CW 05 June 17:00-19:59 UTC
DIG Kurzkontest SSB 06 Jun 18:30-19:30 UTC
RSGB 40m QSO parties SSB 08 Jun 10:00-12:00 UTC
VERON ATV Contest ATV 08/09 Jun 12:00-18:00 UTC
REF DDFM 50 MHz CW/SSB 08/09 Jun 16:00-16:59 UTC
Green Party 2020 CW/SSB/08/09 Jun 06:00-17:59 UTC
DRCG Long Distance Contest RTTY 08/09 Jun 00:00-15:59 UTC (2x pauze)
QSO Party am Funkertag CW/SSB/08 Jun 06:00-15:59 UTC
Asia-Pacific Sprint SSB 08 Jun 11:00-12:59 UTC
ARR PSK63 Contest DIGI 08/09 Jun 12:00-11:59 UTC
Portugal Day Contest CW/SSB 08/09 Jun 12:00-11:59 UTC
GACW WWSA CW DX Contest CW 08/09 Jun 15:00-14:59 UTC
RSGB 2nd Backpackter VHF CW/SSB 09 jun 09:00-13:00 UTC
OK1WC memorial contest CW/SSB 10 Jun 16:30-17:29 UTC
RSGB 80m Club Championship DIGI 10 Jun 19:00-20:29 UTC

Mochten er volgens U in dit overzicht contesten ontbreken,
dan horen we dat graag van U ! (email naar afdelingscontest@veron.nl).
Nadere info over deze en andere contesten kunt U vinden op:
PG7V Contest Calendar: http://www.contestkalender.nl/
WA7BNM Contest Calendar: http://www.hornucopia.com/contestcal/
SM3CER Contest Service : http://www.sk3bg.se/contest/
VERON Contest Service : https://www.veron.nl/

73 es gd contesting.
Manager Afdelingscompetitie

Afmelden van deze mailinglist of E-mail adres wijzigen:
——————————————————-
Log in op de website https://competitiemanager.veron.nl/
Klik op de optie Change Account. In het venster wat dan verschijnt kunt U zelf de email
opties op Nee zetten en Uw e-mail adres wijzigen.

http://jalbum.net/nl/browse/user/album/1949561

In de periode van 12 tot en met 22 september heeft de afdeling Nijmegen van de VERON een radio station in de lucht gehouden.
Dit ter herdenking van hen die 75 jaar geleden Nijmegen en omgeving bevrijd hebben.
De speciale call was PA75OMG ( Operatie Market Garden ) .

Vele HAM’s en anderen hebben het station bezocht. zie ook de foto impressie van PA0AVK.

http://jalbum.net/nl/browse/user/album/1949561

Tijdens de periode zijn er bijna 2000 verbindingen gelogd.

2019 Omg Totaal Bew03

 

 

Beschermd: convocatie 2021-01.

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken:

Contest – maand resultaat A-35 Nijmegen.

Hallo Nijmegen

Hierbij het overzicht van de behaalde CONTEST PUNTEN van de afdeling
Nijmegen (A35) per contest en per call over de afgelopen periode
en het totaal aantal behaalde punten dit seizoen.

Resultaat afdeling Nijmegen:
—————————-
PG3N LZ DX Contest 120 QSO’s en 4 Pnt.(CW)
PA3CDN CQ Worldwide DX Contest CW 206 QSO’s en 6 Pnt.(CW)
PF5X CQ Worldwide DX Contest CW 351 QSO’s en 9 Pnt.(CW)
PG3N CQ Worldwide DX Contest CW 1015 QSO’s en 22 Pnt.(CW)
PF5X UKEICC 29 QSO’s en 1 Pnt.(CW)
————————————
Periode 1721 QSO’s en 42 Pnt.
————————————
Totaal 10787 QSO’s en 310 Pnt.
====================================

De palmares gaat deze keer naar de topscoorders van de maand en de
topscoorder van dit seizoen:

TOP 3 VAN DE MAAND: SEIZOEN TOP SCOORDER:
———————– ———————
1. PG3N 26 Pnt. PA3CDN 68 Pnt. << Proficiat !
2. PF5X 10 Pnt.
3. PA3CDN 6 Pnt.

Wij wensen een ieder weer veel succes toe met de komende contesten !
73 es gd contesting
Manager Afdelingscompetitie

Afmelden van deze mailinglist of E-mail adres wijzigen:
——————————————————-
Log in op de website https://competitiemanager.veron.nl/
Klik op de optie Change Account. In het venster wat dan verschijnt kunt U zelf de email
opties op Nee zetten en Uw e-mail adres wijzigen.

Nationale Agenda.

Op deze pagina vindt u de Nationale agenda.

Indien er weer Nationale activiteiten toegestaan zijn

proberen wij die weer te publiceren.

 

160m Antenne

Rob PA0RBI toont enkele eenvoudige bouwprojecten voor de zendamateur.
Deze staan voor u klaar in PDF format;

– A: Een eenvoudige 160m antenne op zolder.
– B: Compacte antenne voor de 80m en 160 m.
– C: Een 40m Dipool op de slaapkamer.
– D: Eenvoudig J-antenne zelfbouw project voor de 70cm band.
– E: Ombouw professionele 70cm antenne.
– F: Microfoon compressor voor de SEM 25/35.
– G: Ferriet antenne.

A; 160m Antenne

Regionale 160m-verbindingen zijn uitermate stabiel.
De grondgolf komt een stuk verder dan op 80m en in de winter heb je geen last van een “dode zone”.
Alleen de grote antenne schrikt af, of toch niet….

B; Altrade Compacte Antenne Voor 80m En 160m In Een Slaapkamer

In mijn Beuningse tijd experimenteerde ik met een 160m-antenne op zolder.
In de zelfde ruimte waren andere antennes ondergebracht, waaronder een magnetische loop voor 80m.
De gedachte achter het experiment was, dat bij optimaliseren van de stroom in de antennedraad, er iets moest gebeuren.
Dat doe je door een “top loaded vertical” te creëren.

C; 40m Dipool

Een compactie 40m dipool die ik in de slaapkamer weggespannen had.
Lengte totaal 8.2 m.

D; J Antenne

Eenvoudig J-antenne zelfbouw project voor de 70cm band.

E; 70cm Ant Prof

Ombouw professionele 70cm antenne. Op de radiomarkt van Rosmalen heeft Rob een professionele 70 cm antenne gezien.
Lees zijn artikel aangaande de aanpassing van deze antenne voor de amateurband.

F; Compressor Voor De SEM25 WORD

Microfoon compressor voor de SEM 25/35. Deze is voor meerdere doelen te gebruiken.
Zowel voor electret microfoons als voor koolmicrofoons.

G; Ferrietantenne

Ferriet antenne. Met een op de beurs gekochte bundel ferrietstaven kun je een nuttige ontvangstantenne maken.
Met een source-volger pas je de antenne aan de kabel aan.
Eventueel kun je de ferrietantenne tegen elektrische velden afschermen.

H; Diamond V2000

De populariteit van de V2000 hangt samen met de drie banden waar hij geschikt voor is, een niet te kleine verticale openingshoek en de makkelijke opstelling.
In 2016 overleed de mijne, omdat ik er een te hoog vermogen op gezet had. Het betrof de 2m-band. Ik heb er toen maar een nieuwe op geplaatst en de kapotte V2000 in de opslag gezet.

 

 

dag van Lindenholt

Vrijwilligers gevraagd voor de “dag van Lindenholt” zondag 16 juni 2019.

Op zondag 16 juni (tussen 12:00 en 17:00 uur) is er vlakbij onze clublocatie een evenement genaamd
“de dag van Lindenholt”. Op deze dag zijn veel clubs uit de regio present om uitleg/demo’s enzovoort te geven.
Ook onze club wil hieraan meedoen, met als doel “wat zijn zendamateurs nu en waarom de stokken op het dak”.

Wij willen die dag eigenlijk 3 dingen doen.
-1 Uitleg geven en demonstratie van wat wij doen (het enge proberen weg te halen en
de gebruikelijke kreet “breakie breakie en cappa” weg proberen te werken)
-2 Een soort kinder speurtocht/vossenjacht maken d.m.v. porto’s (pmr of lpd), en
de kinderen te laten communiceren met ons basisstation. Om zo een “vos” te vinden of opdracht te laten uitvoeren.
-3 Een klein eenvoudig soldeer projectje te laten maken door kinderen.
Te denken is aan een eenvoudige multi viberator (2 transistors en 4 weerstanden en 2 condensators)
gemaakt op een houten plankje wat dan een knipperlichtje is als het werkt 🙂

Je snapt dat hier wel meer als 2 mensen voor nodig zijn.
Zeg dat je 2 mensen voor elk onderdeel nodig hebt en dan nog iemand die meeloopt met
de porto met de kinderen tijdens de speurtocht en een oogje in het zeil houd.

Heb je nog vragen OF wil je je opgeven ? Dit kan bij Jirri (PG8W), Edwin (PD2EMN) of
Rene (PD1RJ). Wel gaan we ervan uit dat wanneer je je opgeeft, wij er ook vanuit gaan dat je er dan ook bent.
Mensen het zou toch jammer zijn als we deze “promotie” van onze hobby bij gebrek
aan medewerkers in de vriezer moeten parkeren…. DUS geef je op…

Woord van de Voorzitter Frans PA0F
Ik wil toch wel even een lans breken voor deze oproep het hoeft niet te betekenen
dat je de hele dag beschikbaar bent maar een paar uur is ook prima
Ik denk dat het een uitgelezen kans is ons te presenteren en er zijn voldoende “opa’s ”
die zittend een paar kinderen kunnen helpen met solderen of hun kleinkinderen mee kunnen uitnodigen

Namens Veron A35 een club, VOOR en DOOR de leden.

p.s. Zaterdag 15 Juni om 20:00 uur is er het gratis vijver concert,
om alvast in de stemming te komen.
Meer info zie ook : www.dagvanlindenholt.nl

special station Bombardement Nijmegen 2019

Brandgrens024.

Op 22 februari 2019 is het 75 jaar geleden dat het stadshart van Nijmegen door Amerikaanse bommen werd verwoest. Het kostte bijna 800 mensen het leven en er vielen ook vele honderden gewonden. In dit bijzondere herdenkingsjaar hebben we extra stilgestaan bij die noodlottige 22 februari in 1944.

Tegenwoordig is de grens van de verwoestingen aangegeven met herinneringsplaatjes op het trottoir langs de grens van verwoestingen. Elk plaatje herdenkt de naam van een slachtoffer.

We hebben op donderdagavond 21 februari 2019, met 800 mensen, bij elk herinneringsplaatje in het stadscentrum stil gestaan met lichtjes, gedichten, zang. PA0RBI was vanaf de Blauwe Steen, die op de Brandgrens ligt, in de lucht. Een kwartier lang, vanaf 20:00 uur, kwam dan de Brandgrens tot leven.

Een van de 800 herdenkingsplaatjes met de naam van een slachtoffer van het bombardement.

To commemorate 800 victims of the bombardment on February 22, 1944, 800 participants stood on
the 800 remembrance plates on Februari 21, from 20.00h – 20.15h.
My role was to stand on the “Blue Stone” with a multi frequency radio set-up.

In de lucht met een militaire SEM35 transceiver op 51.7MHz.

 

Nu met een moderne portofoon op het landelijk dekkende PI2NOS-netwerk.

(foto’s eigendom van F. van Haalen en R. Breebaart, zijn vrij voor algemeen gebruik).

2019 Antenne Meetdag

Zaterdag 11 mei
Locatie: Lichtmis ( Afslag A28 )
Voor meer bijzonderheden

2019 Antenne Meetdag