2eHHV 2022

Van de voorzitter 01-2022

We hebben 12 april jl. een Huishoudelijke vergadering gehad als voorbereiding op de VR van a.s. 23
april in Gorinchem. De opkomst was klein. Dat betekent voor mij dat er, na een moeilijke jaar, nog
veel te doen is om de afdeling hier weer overheen te krijgen.
Wat mij wel blij maakt is dat er in die kleine bijeenkomst over nieuwe initiatieven is gesproken. Zo
zijn er concrete plannen om met een afdelings-contestclub te beginnen binnen de afdeling. Gery,
PE2GER, Frans, PE0F en Ikzelf zullen op korte termijn hiervoor bij elkaar komen.
Ook is er gesproken om het vossenjagen weer actief op te pakken. Dit is nog helemaal concreet, daar
moet nog elders wat informatie voor ingewonnen worden.
En wat fijn is dat we weer de 19 e elkaar weer voor het eerst gaan ontmoeten in club verband in de
blokhut van de Scouting Woezik, Oud Woeziksestraat 3, 6604 KD Wijchen.
Ik hoop veel van jullie daar te ontmoeten en te leren kennen.
Tot dinsdag!

73, Martin PA0MJM