Eerste afdelingsbijeenkomst 2022 Woezik (2)

Van de voorzitter 02-2022

Eerste afdelingsbijeenkomst 2022 Woezik (1)
19 april hebben we onze eerste clubavond gehad na de corona en dat in onze nieuwe locatie. We zijn in
het vervolg twee keer per maand te gast bij Scouting Woezik, Oud Woeziksestraat 3 te Wijchen.
Het was echt een opstart avond. Een klein gezellig clubje bezoekers, even zoeken hoe koffie te zetten
en waar staan de kopjes tot ons pin apparaat aanzwengelen.
De techniek was niet vergeten. Frans, PE0F, voorzag ons van een demonstratie Winlink. Een email
dienst over radio. Frans demonstreerde het ons met een porto op 2m. gekoppeld aan een laptop met een klein geluidskaartje. Dank Frans!
In de nabije toekomst komt er een lezing over Grimeton zender en een lezing over (het gebruik van)
miniVNA’s. Data volgen later op de website.
Alle reden om aan te wippen op de A35 clubavond!
Noot: ik ben er een poosje tussenuit wegens een al eerder geplande vakantie.
Eerste afdelingsbijeenkomst 2022 Woezik (3)

73, Martin, PA0MJM

2eHHV 2022

Van de voorzitter 01-2022

We hebben 12 april jl. een Huishoudelijke vergadering gehad als voorbereiding op de VR van a.s. 23
april in Gorinchem. De opkomst was klein. Dat betekent voor mij dat er, na een moeilijke jaar, nog
veel te doen is om de afdeling hier weer overheen te krijgen.
Wat mij wel blij maakt is dat er in die kleine bijeenkomst over nieuwe initiatieven is gesproken. Zo
zijn er concrete plannen om met een afdelings-contestclub te beginnen binnen de afdeling. Gery,
PE2GER, Frans, PE0F en Ikzelf zullen op korte termijn hiervoor bij elkaar komen.
Ook is er gesproken om het vossenjagen weer actief op te pakken. Dit is nog helemaal concreet, daar
moet nog elders wat informatie voor ingewonnen worden.
En wat fijn is dat we weer de 19 e elkaar weer voor het eerst gaan ontmoeten in club verband in de
blokhut van de Scouting Woezik, Oud Woeziksestraat 3, 6604 KD Wijchen.
Ik hoop veel van jullie daar te ontmoeten en te leren kennen.
Tot dinsdag!

73, Martin PA0MJM