Microfoon tijdens mobiel?

Gelezen op internet.
Bron bij de redactie bekend.

Der zijn wat meningsverschillen over wat nog wel of niet mag na
de “uitbreiding van artikel 61a “
Ik dacht er goed aan te doen om deze vraag neer te leggen bij onze wetgever ..

Ik heb gebeld met “Informatie Rijksoverheid” en werd door verbonden met
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat .
Maar de vriendelijke dame die mij te woord stond , kon daar geen duidelijk antwoord op vinden ..

NU was het nog wel toe gestaan .

Der werd voor mij een ticket aan gemaakt …
wat betekende dat deze vraag werd neer gelegd bij het ministerie .
En zouden daar op moeten reageren .

Deze reactie kreeg ik Woensdag 4-4-2019

….

Hartelijk dank voor uw vraag van 11 maart aan Informatie Rijksoverheid.
U vraagt zich af of het is toegestaan tijdens het rijden
de microfoon van zendapparatuur vast te houden.
Hieronder vindt u mijn reactie.

Op basis van de huidige wet- en regelgeving is het degene
die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig bestuurt,
verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
Onder een mobiele telefoon wordt verstaan een apparaat dat bestemd is
voor het gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten
(artikel 61a Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990).

Onder dit huidige verbod valt het vasthouden van een microfoon tijdens het rijden niet.

U dient echter wel rekening te houden met artikel 5 van de Wegenverkeerswet,
op basis waarvan het verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of
kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Voor de volledigheid wil ik u er nog op wijzen dat het verbod
in artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in juli 2019
wordt uitgebreid naar een verbod van het vasthouden van alle mobiele elektronische apparaten
tijdens het rijden, voor bestuurders van alle voertuigen.

Onder mobiele elektronische apparaten
worden ook mediaspelers met een video- of audiofunctie verstaan.

Van vasthouden is geen sprake als een microfoon en/of oortje op of aan het lichaam gedragen wordt.

Het blijft ook toegestaan een mobiel elektronisch apparaat te bedienen via een knopje aan een snoer.

Met de nieuwe bepaling wordt het continu vasthouden van een microfoon of oortje wel verboden.

De genoemde regelgeving kunt u nalezen via http://wetten.overheid.nl.

Heeft u naar aanleiding van dit antwoord nog vragen en/of opmerkingen
dan kunt u dit mailen naar publiek@minienw.nl.

Met vriendelijke groet,

HBJZ Burgerbrieven
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 

Ik heb van begin af aan duidelijk aangegeven hun reactie openbaar te delen op bv internet .

Want ik zal vast niet de enigste zijn met vragen over wijzigingen in Artikel 61a