Eerste afdelingsbijeenkomst 2022 Woezik (2)

Van de voorzitter 02-2022

Eerste afdelingsbijeenkomst 2022 Woezik (1)
19 april hebben we onze eerste clubavond gehad na de corona en dat in onze nieuwe locatie. We zijn in
het vervolg twee keer per maand te gast bij Scouting Woezik, Oud Woeziksestraat 3 te Wijchen.
Het was echt een opstart avond. Een klein gezellig clubje bezoekers, even zoeken hoe koffie te zetten
en waar staan de kopjes tot ons pin apparaat aanzwengelen.
De techniek was niet vergeten. Frans, PE0F, voorzag ons van een demonstratie Winlink. Een email
dienst over radio. Frans demonstreerde het ons met een porto op 2m. gekoppeld aan een laptop met een klein geluidskaartje. Dank Frans!
In de nabije toekomst komt er een lezing over Grimeton zender en een lezing over (het gebruik van)
miniVNA’s. Data volgen later op de website.
Alle reden om aan te wippen op de A35 clubavond!
Noot: ik ben er een poosje tussenuit wegens een al eerder geplande vakantie.
Eerste afdelingsbijeenkomst 2022 Woezik (3)

73, Martin, PA0MJM