Reflectometer Sheet

Voor uitleg zie de sheets PDF :  Reflectometer Sheet

Het schema PDF :                        Schematic Reflectometer 2

En de onderdelenlijst PDF:        Reflectometer Part List

Via Clemens PE1PTX is een print te bestellen.

 

Mast Elevatie Meter Contr V

Wim PE1MMP heeft voor zijn contest station een elevatie hoek meter ontwikkeld.:

PDF: Mast Elevatie Meter Contr V:   Mast Elevatie Meter Contr V

schema PDF: Schema:                         Schema

software:
ElevatieMeter ino:                               ElevatieMeter ino
ElevatieMeter :                                      ElevatieMeter

 

Lees meer

De” time domain reflectometer ”

om een wat breder inzetbaar apparaatje te maken.

zijn er wat modificaties toegevoegd.

Enkele opmerkingen:

Lees meer

Elevatie Meter

/*

Elevatie meting antenne mast.
Antenne mast verticaal = 0,0 graden,antenne mast voorwaarts maximaal = -90,0 graden en antenne mast achterwaarts maximaal = 90,0 graden..
Kalibratie nul punt met de variabele calibratie. ( begin waarde 70 )
Kalibratie 90 graden punt met de deelfactor in de regel met het kommentaar: correctie van de meetwaaarde ( begin waarde 180 )
De snelheid van de I2C bus verbinding is hier niet in te stellen!!
Weergave batterij spanning bij opstart gedurende 4 seconden.

16-4-2018 Werkende versie met display en calibratie
17-4-2018 Average berekening aangepast
21-4-2018 Graden teken samen gesteld..Programma delay naar 175 / Minimale batterij spanning kontrole.
26-4-2018 Versie melding bij opstart scherm.
27-8-2018 VVH versie: display 16.2 Minimaal spanning 4,60 volt

——– Hardware connections ——————-
LCD: DB7 pin 14 ==> Arduino D7
DB6 pin 13 ==> Arduino D8
DB5 pin 12 ==> Arduino D9
DB4 pin 11 ==> Arduino D10
E pin 6 ==> Arduino D11
RS pin 4 ==> Arduino D12

MPU 6050M connections:
SDA ==> A4
SCL ==> A5
INT ==> D2

*/

#include <LiquidCrystal.h> // include the library code:
#include<Wire.h>
const int MPU6050_addr=0x68;

int16_t AccX,AccY,AccZ,Temp,GyroX,GyroY,GyroZ;
int16_t Calibratie = 70; // Calibratie waarde (PE1MMP waarde = 70) (PA0VVH waarde = )

int PinWaardeVolt = A1; // Batterij spanning
int AkWaardeVolt = 0;
int Volt = 0 ;
int VoltUnits = 0;
int VoltDec = 0;

float Elevatie ;
float ElevAverage1 = 0; // Elevatie average 1
float ElevAverage2 = 0; // Elevatie average 2
float ElevAverage3 = 0; // Elevatie average 3
float ElevAverage4 = 0; // Elevatie average 4
float ElevAverage5 = 0; // Elevatie average 5
float ElevAverage6 = 0; // Elevatie average 6
float ElevAverage7 = 0; // Elevatie average 7
float ElevAverage8 = 0; // Elevatie average 8
float ElevAverage9 = 0; // Elevatie average 9
float ElevAverage10 = 0; // Elevatie average 10
float ElevOut = 0; // Elevatie average output

// Graden celsius teken samenstellen
byte Graden[8] =
{
B00111,
B00101,
B00111,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
};

// Batterij teken samenstellen
byte Batterij[8] =
{
B01111,
B01001,
B01001,
B01001,
B01011,
B01111,
B00110,
};

// LiquidCrystal lcd(RS, E, D4, D5, D6, D7);
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7);// initialize the library with the numbers of the interface pins

void setup(){
lcd.createChar(0,Graden);
lcd.createChar(1,Batterij);

Wire.begin();
Wire.beginTransmission(MPU6050_addr);
Wire.write(0x6B);
Wire.write(0);
Wire.endTransmission(true);
Serial.begin(9600);

lcd.begin(16,2); // set up the LCD’s number of columns and rows
DisplayVolt(); // Weergave batterij spanning bij opstart
lcd.setCursor (0,1); // positie 1 op Regel 2
lcd.print (“V 270818” );
delay(4000);

}

void loop(){
Wire.beginTransmission(MPU6050_addr);
Wire.write(0x3B);
Wire.endTransmission(false);
Wire.requestFrom(MPU6050_addr,14,true);
AccX=Wire.read()<<8|Wire.read();
AccY=Wire.read()<<8|Wire.read();
AccZ=Wire.read()<<8|Wire.read();
Temp=Wire.read()<<8|Wire.read();
GyroX=Wire.read()<<8|Wire.read();
GyroY=Wire.read()<<8|Wire.read();
GyroZ=Wire.read()<<8|Wire.read();

// Serial.print(“AccX = “); Serial.print(AccX);
// Serial.print(” || AccY = “); Serial.print(AccY);
// Serial.print(” || AccZ = “); Serial.print(AccZ);
// Serial.print(” || Temp = “); Serial.print(Temp/340.00+36.53);
// Serial.print(” || GyroX = “); Serial.print(GyroX);
// Serial.print(” || GyroY = “); Serial.print(GyroY);
// Serial.print(” || GyroZ = “); Serial.println(GyroZ);

Serial.print(” Elev=”); Serial.print(Elevatie);
Serial.print(” ElevOu=t”); Serial.print(ElevOut);
Serial.print(” El 1 = “); Serial.print(ElevAverage1);
Serial.print(” El 2 = “); Serial.print(ElevAverage2);
Serial.print(” El 3 = “); Serial.print(ElevAverage3);
Serial.print(” El 4 = “); Serial.print(ElevAverage4);
Serial.print(” El 5 = “); Serial.print(ElevAverage5);
Serial.print(” El 6 = “); Serial.print(ElevAverage6);
Serial.print(” El 7 = “); Serial.print(ElevAverage7);
Serial.print(” El 8 = “); Serial.print(ElevAverage8);
Serial.print(” El 9 = “); Serial.print(ElevAverage9);
Serial.print(” El 10 = “); Serial.println(ElevAverage10);

Elevatie = ((AccY + Calibratie) / 181 ) ; // verschaal en correctie de meetwaarde naar 0,0 en 90,9 graden
Average();
Datadisplay();
BatterMin();

delay(175);
}

void Datadisplay ()
{
lcd.setCursor (0,0); // Regel 1
lcd.print (“Elevatie”);
lcd.setCursor (0,1); // positie 1 op Regel 2
lcd.print (” “);
lcd.setCursor (0,1); // positie 1 op Regel 2
lcd.print ( ElevOut,1);
lcd.write(byte(0)); // display graden celsius teken
lcd.print (” “);

}

void Average () { // Schuif register 10 elevatie waarden

ElevAverage1 = ElevAverage2;
ElevAverage2 = ElevAverage3;
ElevAverage3 = ElevAverage4;
ElevAverage4 = ElevAverage5;
ElevAverage5 = ElevAverage6;
ElevAverage6 = ElevAverage7;
ElevAverage7 = ElevAverage8;
ElevAverage8 = ElevAverage9;
ElevAverage9 = ElevAverage10;
ElevAverage10 = Elevatie;
ElevOut = (( ElevAverage1 + ElevAverage2 + ElevAverage3 + ElevAverage4 + ElevAverage5 +
ElevAverage6 + ElevAverage7 + ElevAverage8 + ElevAverage9 + ElevAverage10) / 10);
}

void DisplayVolt()
{

// ———-Laad de ingang voor de spanning meting ——————-

AkWaardeVolt = analogRead(PinWaardeVolt );// Haal waarde analoge ingang op
Volt = ( AkWaardeVolt * 31 / 68 * 3); // 1024 eenheden naar 15,00 volt

// ———-Bepaal spanning waarden voor en achter de komma
VoltUnits = Volt / 100;
VoltDec = Volt % 100;

lcd.setCursor (0,0); // Regel 1
char buffer [17];
if (VoltDec < 10 ) // extra nul toevoegen achter de komma ?
{sprintf (buffer, “U= %2d,0%1d”,VoltUnits ,VoltDec );}
else
{sprintf (buffer, “U= %2d,%2d”,VoltUnits ,VoltDec );}
lcd.print (buffer);

}

void BatterMin()
{
AkWaardeVolt = analogRead(PinWaardeVolt );// Haal waarde analoge ingang op
Volt = ( AkWaardeVolt * 31 / 68 * 3); // 1024 eenheden naar 15,00 volt
if (Volt < 460) // 4,60 Volt minimaal spanning
{
lcd.setCursor (7,1); // positie 8 op regel 2
lcd.write(byte(1)); // display graden celsius teken}
}
}

Lees meer

Wim PE1MMP heeft een artikel geschreven over zijn contest station.

Voor het contest station heeft hij een elevatie hoek meter ontwikkeld en gebouwd en dat was mede de aanleiding voor het artikel.

In de bijlage vind je de informatie.

Lees meer

Dag voor de RadioAmateur 2018; Zelfbouw tentoonstelling.

Dag voor de RadioAmateur 2018

3 november in de IJsselhallen te Zwolle

Zelfbouw tentoonstelling op de Dag voor de RadioAmateur.

Wij (de organisatie), maar vooral ook de bezoekers van de DvdRA,
zouden het zeer waarderen als er deelnemers zijn, die hun zelfbouw projecten
zouden willen tonen op dit evenement.

Er staan ook enkele privileges tegenover, deelname is kosteloos,
entree en parkeerkosten zijn vrij, deelnemers ontvangen een gratis lunchpakket en
een herinnering aan deelname van deze zelfbouw tentoonstelling op de DvdRA.

Voor deelname kan men zich opgeven bij :
Dick Harms, PA2DW, E-Mail : pa2dw@veron.nl.
De uiterste aanmelddatum is 15 sept. 2018.
Vergeet niet aan te geven met hoeveel personen u dan komt,
en een korte beschrijving van het bouwproject dat u zult tonen.
Iedere aanmelder ontvangt van Dick nadere informatie.
Verdere informatie kunt u vinden op https://dvdra.veron.nl en op de VERON website.

Wij hopen weer op een enthousiaste deelname aan de zelfbouw tentoonstelling op de DvdRA.
De eerst komende DvdRA zal plaatsvinden op zaterdag 3 november 2018 in de IJsselhallen te Zwolle.

Hierbij enkele foto’s van het ARDF weekend in Maasmechelen 2018. De foto’s zijn gemaakt door Sonja, Wilma & Wim.

Lees meer

Voor de sheets van de lezing van 18 mei 2018 gegeven door

Volker PA0VVH ;

download het PDF bestand;

.Reflectometer

Mocht de verkrijgbaarheid van de transistor een probleem zijn stuur een gefrankeerde retourenvelop
naar PA0VVH want hij heeft er nog wel enkele van(de transistor is gratis).

Daar de waardes een beetje moeilijk leesbaar zijn,

hierbij de compenentenlijst :
Lees meer

Nieuwe elektra en gasmeters.

1090.27-12-2016.

Door diverse netbeheerders, zoals netbeheerder Enexis, worden nieuwe Electra Meters geplaatst.

Gegevensoverdracht bij digitale gas-, water- en elektriciteitsmeters.

Veel onrust is ontstaan naar aanleiding van publicaties in diverse bladen over “slimme” energiemeters die Powerline Communication (PLC) technieken zouden gebruiken voor de overdracht van gegevens tussen meters en het energiebedrijf, met als mogelijk gevolg massale storing op de amateurbanden.

Lees meer

Lees meer

Zelfbouw A-35.
Verzwakker.

Bouwpakket stappenverzwakker voor A-35.

Lees meer